Ptačí chřipka

Autor: majorka Jana Růžičková, Generální štáb AČR

Na základě žádosti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru byly ve čtvrtek 12. července v ranních hodinách nasazeny síly a prostředky 152. záchranného praporu z Kutné Hory a 154. záchranného praporu z Rakovníka k likvidaci ohnisek výskytu ptačí chřipky u Chocně a v Netřebech.

Záchranný odřad v počtu 89 osob s 19 kusy techniky bude v místě nasazení plnit úkoly dle pokynů velitele zásahu v místě nákazy a požadavků Státní veterinární správy.

Jejich úkolem je vybudování dezinfekčního koridoru pro osoby a techniku vystupující z ohniska nákazy, zabezpečení pomocných prací při vynášení utracené drůbeže a zabezpečení úklidových a dezinfekčních prací v ohniscích nákazy.

Skupina čtyř příslušníků 157. záchranného praporu z Hlučína se dvěmi vozidly Tatra 815 dnes v dopoledních hodinách zajišťuje převoz 11,5 tun chloraminu z Bohumína do postižených obcí.