Nasazení jednotek k likvidaci ohniska výskytu ptačí chřipky v obci Nořín

Autor: majorka Jana Růžičková, referát komunikace s veřejností, Generální štáb AČR, tel. 973216042

Na základě žádosti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a požadavku hejtmana Pardubického kraje byly ve čtvrtek nasazeny síly a prostředky 156. záchranného praporu z Olomouce k likvidaci ohniska výskytu ptačí chřipky v obci Nořín.

Záchranný odřad v počtu 84 vojáků s 21 kusy techniky bude v místě nasazení plnit úkoly dle pokynů velitele zásahu v místě nákazy. Jejich úkolem je vybudování dezinfekčního koridoru pro osoby a techniku vystupující z ohniska nákazy a zabezpečení pomocných prací při vynášení uhynulé drůbeže. Vojáci dorazili do místa určení v v 16.50 hodin.

Co se týče ochrany zasahujících osob, příslušníkům armády byl podán lék Tamiflu a jsou vybaveni třemi typy ochranných prostředků, jejichž použití závisí na konkrétním úkolu a druhu činnosti:

1) speciálními ochrannými prostředky izolačního typu s dýchacím přístrojem k úplné izolační ochraně jednotlivce (např. ochranný oděv OPCH-90 PO se vzduchovým přístrojem VDP-60),

2) vševojskovými ochrannými prostředky jednotlivce (ochranná maska OM-90 v kombinaci s filtry MOF-6, ochranný oblek, např. JP-90, OPCH-70)

3) ochrannými prostředky jednotlivce k ochraně pokožky a dýchacích cest (jednorázová kombinéza s kapucí, respirátory či ústní roušky, ochrana očí, gumové rukavice a gumová obuv).

Vojáci likvidují nákazu ptačí chřipky 1 Vojáci likvidují nákazu ptačí chřipky 2 Vojáci likvidují nákazu ptačí chřipky 3 Vojáci likvidují nákazu ptačí chřipky 4