Centrum výstrahy zbraní hromadného ničení Hostivice - Břve

Posláním Centra Hostivice - Břve je monitorovat a vyhodnocovat stav prostředí v úvarech a zařízeních Armády České republiky s důrazem na látky naznačující použití zbraní hromadného ničení.

Centrum je součástí 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Plní odborné úkoly související se sledováním a vyhodnocováním informací v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany.

Statut útvaru:

Statut útvaru je v současné době definován takto:

314. centrum výstrahy ZHN je administrativně podřízeno veliteli 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany a operačně je podřízeno Stálému operačnímu centru Ministerstva obrany, případně Ústředního krizového štábu České republiky. Odborně je řízeno náčelníkem chemického vojska Armády České republiky. Je koncepčním a normativním pracovištěm s celoarmádní působností v oblasti monitorování radiační, chemické a biologické situace, které zabezpečuje:

  • Odborné řízení systému monitorování radiační, chemické a biologické situace, radiačního, chemického a biologického průzkumu, dozimetrické a chemické kontroly na území České republiky a v prostorech operací AČR v zahraničí a realizaci standardizační dohody STANAG 2103 (ATP-45) v Armádě České republiky.
  • Řízení armádní radiační monitorovací sítě Armády České republiky působící v míru ve prospěch Celostátní radiační monitorovací sítě České republiky. Legislativně je tato role stanovena v zákoně č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), ve vyhlášce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o organizaci a provozu celostátní monitorovací sítě č. 319/2003 Sb. a rezortním normativním výnosem MO č. 75/2010, podle něhož plní funkci Ústředí armádní radiační monitorovací sítě Armády České republiky. Při vyhlášení stavu ohrožení státu/válečného stavu přebírá centrum od Ministerstva vnitra úkoly ústředního koordinačního orgánu v oblasti monitorování a výstrahy.
  • Shromažďování a analýzu nejnovějších informací o zbraních hromadného ničení, jaderných energetických zařízeních, objektech provozujících nebo skladujících nebezpečné průmyslové látky a navrhování příslušných technických, organizačních a metodických opatření ochrany proti zbraním hromadného ničení a ochrany proti následkům radiačních a chemických havárií. Podílí se na vědecké a vědeckotechnické činnosti v rámci chemického vojska. Pro potřeby chemického vojska plní funkci informačního střediska a informační podpory OPZHN – REACHBACK. Zabezpečuje interní normativní akty chemického vojska jako řídící a koordinační prvek. V oblasti standardizace zabezpečuje ratifikaci a implementaci norem NATO, které se týkají ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Úvod k prezentaci útvaru:

Historie:

Přehled názvů a znaků útvaru:

Zahraniční návštěvy:

Podíl příslušníků útvaru na činnosti pracovních skupin NATO a EU:


Autoři: příslušníci 314. centra výstrahy proti zbraním hromadného ničení

Vytvořeno: říjen 2012

Vloženo: 23. dubna 2014