Úkoly cvičení "Boleslavská hradba 2007" byly splněny

Autor: nadporučík Jan Šulc, tiskový mluvčí velitelství sil podpory a výcviku

Ve dnech 12. – 14. června 2007 se uskutečnilo dosud nejrozsáhlejší cvičení uspořádané velitelstvím sil podpory a výcviku pod názvem „Boleslavská hradba 2007“.

Do cvičení se zapojily jednotky Armády České republiky od sil podpory a výcviku, společných sil, Vojenské policie, jednotky aktivních záloh i další prvky Integrovaného záchranného systému České republiky, až po hasičské záchranné sbory a veterinární správa.

Cvičení se zúčastnila téměř tisícovka osob se 150 kusy techniky. Jeho jednotlivé epizody probíhaly zároveň ve třech vojenských výcvikových prostorech (VVP Libavá, VVP Boletice a VVP Hradiště) a ve vojenském zařízení Hostašovice.

Jednalo se o cvičení na mapách, kdy byla aktivována operační střediska sedmi krajských vojenských velitelství, tedy v celé polovině naší republiky (KVV Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín, Plzeň, České Budějovice, Jihlava) a pochopitelně i operační střediska Ředitelství logistické a zdravotnické podpory a velitelství sil podpory a výcviku.

Jak ke cvičení uvedl pověřený velitel sil podpory a výcviku generálmajor Antonín Pugzík, který byl současně i řídícím celého cvičení: „Výjimečnost Boleslavské hradby 2007 spočívala především v komplexnosti námětu, který spojoval v jeden celek tři dříve samostatná cvičení, a to „Nákaza“ , „Požár“ a „Hradba“.

Nasazené jednotky i štáby se tak musely vyrovnat zároveň s celou paletou nevojenských ohrožení, což významnou měrou přispělo ke komplexnosti prověření jejich schopností i ověření kvality předem připravených operačních postupů.“

Boleslavská hradba 2007 1 Boleslavská hradba 2007 2 Boleslavská hradba 2007 3 Boleslavská hradba 2007 4

 „Nákaza 2007“ ležela ve fázi reálného cvičení především na bedrech Ústředního vojenského veterinárního ústavu Hlučín, 157. záchranného praporu Hlučín, na strážních rotách aktivních záloh krajských vojenských velitelství Hradec Králové a Olomouc a Státní veterinární správy.

V rámci ukázek si vojáci spolu s veterináři vyzkoušeli praktické postupy spojené s reakcí na podezření a výskyt ohniska nebezpečných chorob v chovech hospodářských zvířat. V případech výskytu slintavky, ptačí chřipky nebo bio-teroristického útoku virem Antrax je nutné v první fázi uzavřít ohnisko nákazy a zjistit odběrem vzorků jejího původce.

Po celou dobu, až do ukončení likvidace nákazy, je nutné i provádět očistu zasahujících osob a vozidel nebo pomocí ženijní techniky zbudovat záhraboviště pro uhynulá zvířata.

Boleslavská hradba 2007 5 Boleslavská hradba 2007 6 Boleslavská hradba 2007 7 Boleslavská hradba 2007 8

Přípravou a koordinací akce „Požár 2007“ probíhající v zásobovací základně Hostašovice byla pověřena Základna munice Týniště nad Orlicí. V rámci námětu bylo zkombinováno ohrožení muničního skladu organizovanou skupinou pachatelů, kteří vniknou do objektu s cílem odcizit část skladovaných výbušnin. K maskování své činnosti v objektu pachatelé navíc založí požár lesního porostu a položí improvizovaný výbušný nástražný systém.

V rámci této ukázky zasahovali v první fázi především hasiči. Na místo požáru byla přivolána jednotka Vojenského hasičského sboru místní základny, kterou postupně posílila další vozidla Hasičského záchranného sboru Zlínského a Ostravského kraje i jednotky dobrovolných hasičů.

Ke zvládnutí lesního požáru v blízkosti skladiště munice pak přispěly i jednotky 157. záchranného praporu z Hlučína vyzbrojené zásahovými vozidly a požárním tankem SPOT na podvozku T-55. O dopadení pachatelů a zneškodnění nástrah se postarala profesionálním způsobem zásahová jednotka velitelství Vojenské policie z Olomouce a jejich pyrotechnický tým za podpory jednotky aktivních záloh KVV Zlín, které uzavřely obvod základny, aby pachatelé nemohli uniknout z objektu. Součástí ukázek bylo i nasazení vrtulníků vzdušných sil s podvěsnými vaky na vodu k hašení lesních požárů.

Boleslavská hradba 2007 9 Boleslavská hradba 2007 10 Boleslavská hradba 2007 11 Boleslavská hradba 2007 12

Poslední část „Hradba 2007“ se nesla na VVP Boletice v duchu opatření spojených s ochranou důležitých objektů jednotkami aktivních záloh krajských vojenských velitelství Jihlava a České Budějovice.

Záložáci si museli nejprve vybudovat obranná postavení u objektů a na příjezdových komunikacích postavit kontrolně propouštěcí místa. Během střežení potom byly vojákům předehrávány různé situace simulující ohrožení objektu od pokusů o neoprávněný vstup, až po přímý útok "teroristické skupiny" s použitím kulometů a automatických útočných zbraní.

V průběhu eskalace boje byli pomocí vrtulníků dopraveni na pomoc obráncům i příslušníci plzeňských Aktivních záloh, cvičících v té době na VVP Hradiště. Po obsazení jedné z budov objektu udeřila ve prospěch obránců i zásahová jednotka Velitelství Vojenské policie z Tábora za podpory dvou bitevních vrtulníků.  

Boleslavská hradba 2007 13 Boleslavská hradba 2007 14


Foto: Olga Karaffová a npor. Jan Šulc