Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » V Norfolku zavlaje česká vlajka

V Norfolku zavlaje česká vlajka

Od května letošního roku začne štábní praporčík Luděk Kolesa pracovat jako hlavní praporčík Spojeneckého velitelství pro transformaci v americkém Norfolku.

V září loňského roku byla Česká republika, spolu s ostatními členskými zeměmi NATO, informována o skutečnosti, že vrchní velitel Spojeneckého velitelství pro transformaci (SACT) generál Lance L. Smith nabízí místo Senior Enlisted Leader, které bylo dosud vyhrazeno Spojeným státům americkým, všem členským zemím Severoatlantické aliance. Ač se jedná o nejvyššího představitele poddůstojnického a praporčického sboru, je tato pozice na úrovni generálské.

Armáda České republiky mohla na tuto nabídku reagovat díky reformě Ozbrojených sil ČR, která mimo jiné zahrnuje i vybudování nového profesionálního poddůstojnického a praporčického sboru a přenesení části zodpovědností na příslušníky tohoto sboru po vzoru vyspělých spojeneckých armád. Od roku 2003 se v útvarech a zařízeních českých ozbrojených sil buduje systém úplně nových funkcí - vedoucích a vrchních praporčíků. Tento systém završuje hlavní praporčík AČR.  

Od 1. srpna 2003 v této funkci pracuje štábní praporčík Luděk Kolesa. Vzhledem ke zkušenostem, které ze zavádění změn v nižších hodnostních sborech má, navrhla Výběrová komise Ministerstva obrany ČR Luďka Kolesu k nominaci do výběrového řízení na obsazení uvedeného místa v NATO. Na počátku letošního února se štábní praporčík Kolesa zúčastnil osobních pohovorů, které se konaly v Norfolku. V pátek 2. února 2007 generál Smith telefonicky oznámil tehdejšímu náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky generálu Pavlu Štefkovi, že po dvoukolových pohovorech byl Luděk Kolesa vybrán jako nejvhodnější kandidát na obsazení uvedeného místa.

Poprvé v historii se tak ve velení jednoho ze dvou strategických velitelství Severoatlantické aliance objeví, vedle vlajek Spojených států amerických, Velké Británie, Kanady nebo Německa, i vlajka České republiky. S ohledem na to lze hovořit nejen o osobním úspěchu štábního praporčíka Luďka Kolesy, ale historickém kroku naší armády, potažmo České republiky. Obsazení této pozice vojákem armády, která patří mezi poměrně „mladé“ členy NATO, je povzbuzením a motivací pro nové členské země a zároveň potvrzuje, že Česká republika a její armáda je spolehlivým spojencem, jenž uplatňuje reformu ozbrojených sil v souladu s transformací Aliance.  

 

fotografie 2 fotografie 3 fotografie 4 fotografie 1