Centrum vojenské kynologie - Chotyně

Centrum vojenské kynologie je výcvikovým zařízením Armády České republiky určeným k plnění úkolů vojenské kynologie pro resort Ministerstva obrany.

Centrum vojenské kynologie - Chotyně

Centrum vojenské kynologie plní tyto hlavní úkoly:

 • Zabezpečuje výcvik kynologických odborností (kynologů, velitelů družstev psovodů, psovodů) a služebních psů resortu Ministerstva obrany (popřípadě i dalších organizačních složek státu na základě meziresortních smluv), včetně přidělování a obhajob kategorií služebním psům na základě úspěšného vykonání závěrečných zkoušek ve výcvikových kurzech s vystavením certifikátu;
 • připravuje psovody a služební psy požadovaných kategorií na vyslání do zahraničních operací;
 • zajišťuje všestrannou péči služebním psům pro resort obrany a v rámci meziresortních smluv i dalším organizačním složkám státu;
 • provádí posouzení služebních psů pro potřeby resortu MO, k tomu zpracovává podklady pro centrální evidenci;
 • vojenským útvarům a zařízením poskytuje odbornou metodickou pomoc v oblasti vojenské kynologie;
 • podílí se na reprezentaci AČR v oblasti kynologie.
  V mezinárodním měřítku spolupracuje s cizími armádami a prezentuje kynologický výcvik na veřejnosti. Zpracovává podklady pro odborná rozhodnutí nadřízených stupňů a pro vydávání interních normativních aktů, směrnic a nařízení v oblasti vojenské kynologie.

Organizační struktura:

 • Velení
 • Výcvikové kurzy psovodů
 • Výcvikové zdokonalovací kurzy psovodů
 • Veterinární pracoviště
 • Pracoviště doplňování a péče o služební psy
 • Skupina logistiky

Náčelník:

Podplukovník Ing. Andrej Vítek


fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3

fotografie 4 fotografie 5 fotografie 6

fotografie 7 fotografie 8 fotografie 9


Kontaktní osoba: rotmistr Zdeněk Klivický, tel.: 973 264 602, fax: 973 264 617
Aktualizováno: 12. listopadu 2018