„Děkujeme,“ slyšel generál Pavel ze všech stran

Autor: plk. Mgr. Jana Růžičková, Generální štáb AČR

Mělník, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem, Povrly, Děčín - to jsou místa, kde se vojáci podílejí na odstraňování následků povodní. Za nimi se vydal ve čtvrtek náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel společně se svým zástupcem generálmajorem Alešem Opatou a v doprovodu velitele 31. brigády radiační chemické a biologické ochrany plukovníka Radka Černého a velitele ústeckého Krajského vojenského velitelství plukovníka Rostislava Domoráka.

Zajímali se nejen podmínky, ve kterých vojáci pracují, ale zejména o aktuální stav likvidačních prací a o to, zda mají příslušní představitelé místních samospráv na armádu nějaké další požadavky. Všude kam přijeli, slyšeli v prvé řadě z úst starostů a představitelů místních samospráv jen slova díků za pomoc armády a na adresu zasahujících vojáků samá slova chvály.

Starosta Mělníka Ctirad Mikeš konstatoval, že mají to nejhorší již za sebou. Ocenil bezproblémovou spolupráci s vojáky a potvrdil generálu Pavlovi, že pomoc armády již nebude v tomto městě třeba.

Ve Štětí, kde byly velkou vodou zasaženy ulice ležící přímo na břehu Labe, se generál Pavel zastavil u libereckých chemiků. Část z vojáků právě desifinkovala prostory klubu mládeže, další na břehu veřejné prostory a poslední vyklízeli budovy rybářů. „Jsme vám vděční a obrovské díky. Bez vašich vojáků by nám to trvalo nejméně měsíc,“ děkovala generálu Pavlovi spontánně paní v dětském klubu. K jejím slovům se připojil i starosta obce Štětí Tomáš Ryšánek.

V Roudnici nad Labem, kde byl nejvíce zasažen pravý břeh Labe a sportovní zařízení města, nalezl generál Pavel vojáky ze 152. ženijního praporu v prostoru krytého plaveckého bazénu. Poručík Tomáš Aulický mu ukázal spoušť, kterou tu voda napáchala. Jeho vojáci právě odčerpávali vodu ze suterénu budovy a odstraňovali naplavené nánosy bahna. O kus dál v Lovosicích liberečtí chemici v suterénu zimního stadionu v areálu sportovního centra také likvidovali bahno a vyklízeli zanesené prostory. „Byly tu čtyři metry vody,“ popisuje nadporučík Radim Zahradníček a ukazuje na mokré pruhy na fasádě budov. „Jsme tu třetí den. Zbývá nám vyčistit ještě tu zadní část, kde je plno bahna,“ dodává.

V Ústí nad Labem, kde je nasazeno přes 100 vojáků, se generálové setkali s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Informovali ho mimo jiné i o tom, že v tomto kraji bude od soboty 15. června nasazena ústecká rota Aktivní zálohy, a to konkrétně do Křešic. „Budou nasazeni tady v jejich kraji. Budou pomáhat svým lidem a nepochybuji o tom, že jejich nasazení bude přínosem,“ konstatoval generál Pavel s tím, že jejich povolání schválila ve středu vláda. Následně se také setkal s velitelem roty AZ kapitánem Jindřichem Černým a jeho zástupcem. Ten mu doložil, že nastoupí celkem 48 vojáků z jeho roty a informoval ho, že sami již byli dobrovolně pomáhat v Krásném Březně.

V ústecké části Střekov pak generál Pavel překvapil vojáky při vyklízení suterénů zatopených domů. „Bouráme a vyklízíme sklepní kóje v domech, abychom to mohli vydesinfikovat,“ popsal velitel skupiny nadporučík Lukáš Rác a ukázal generálům, kam až sahala voda. Bohužel, protipovodňové zábrany zde nestačily.

Na cestě do Děčína se zastavil generál Pavel také v obci Povrly, kde je 22 vojáků z pardubické 14. brigády logistické podpory. Vojáky právě zastihl na obědě. „Vidím to tady tak ještě nejméně na dva až tři dny práce,“ zahlásil velitel skupiny poručík Lukáš Molnár. Příjezd představitelů velení armády vzbudil zájem místních obyvatel, kteří spontánně jeden přes druhého vojáky chválí. „Jsou úžasný. Makaj a my jim moc děkujem. Jedou barák od baráku a jeden po druhém čistí,“ překřikují jeden druhého a snaží se generála Pavla přesvědčit, aby s nimi chvíli zůstal.

Poslední zastávkou byl Děčín, kde byly i přes protipovodňová opatření zaplaveny ulice a části města přiléhající těsně k Labi. Skupinu vojáků pod velením poručíka Aleše Přistoupila nalezl generál Pavel ve sportovní hale, kterou čistili od bahna. „Vidíte tu střechu? Tady byly vidět jen ty hřebenáče,“ popisuje poručík Přistoupil. „Přijeli jsme v pondělí. Čistili jsme domy, teď jsme zde. Až opadne voda ve Žlebu, tam nás čeká ještě 15 domů, dodává. V závěru se oba generálové setkali s primátorem města Františkem Pelantem. „Armáda nám tady pomáhá a pro zdejší lidi je to obrovské plus,“ konstatoval primátor a poděkoval generálovi za vojáky a rychlost s jakou armáda zareagovala na požadavek města. „Moc nám pomohli a za to děkujeme,“ dodal.