Povodně 2013

Od 1. června 2013 vydatné deště hlavně v západních a jižních Čechách zvedaly hladiny českých řek. K záchraně zdraví a majetku občanů se od 2. června 2013 na pokyn vlády ČR k silám Integrovaného záchranného systému ČR připojili vojáci Armády České republiky.

Povodně 2013


Červen 2013