Foto a video: Vojáci v Praze budují protipovodňové hráze

Autor: Jana Deckerová

Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení pomáhají podle požadavků Integrovaného záchranného systému při stavbě protipovodňových zátarasů. Zprávu průběžně aktualizujeme.

11:00 hodin: V pražských Holešovicích zasahuje 60 vojáků ze 41. mechanizovaného praporu Žatec

Od časného rána je na nohou 2. zabezpečovací skupina 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, která v současné době pomáhá stavět povodňové hráze u Hlávkova mostu, který spojuje Holešovice s Novým Městem a Karlínem.

„Řídíme se pokyny pražské Správy silnic a ve spolupráci s hasiči stavíme tady v pražských Holešovicích. Je nás tu šedesát, aktivováni jsme byli ve tři hodiny ráno a od té doby, ani nevím, kolik je teď hodin, jsme na nohou,“ říká poručík Martin Konvalinka, velitel 2. zabezpečovací skupiny 41. mechanizovaného praporu Žatec. „Teď by se k nám měla přidat i 3. zabezpečovací skupina, která nás posílí. Déšť neustává a dle informací ze štábu bude Vltava kulminovat v odpoledních nebo večerních hodinách.“


14:30 hodin: Vojáci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce byli přesunuti na další místo v Praze. Šedesát vojáků bylo posíleno o dalších sto.

„Dalším místem, kam jsme byli z Holešovic přesunuti, byla Malá Strana u Hergetovy cihelny,“ informuje poručík Martin Konvalinka. „Stále se řídíme pokyny velících pracovníků ze Správy silnic, kterým jsme k dispozici. Byli jsme posíleni o další stovku vojáků. Na tomto místě jsou vojáci ze Žatce i z Chrudimi."

Vojáci se svou technikou budili velkou pozornost kolemjdoucích. Snažili se u nich zjišťovat, jak situace v Praze vypadá a hlavně, zda mají nějaké zprávy o dešťových srážkách. Na vojácích byla znát únava, přesto bylo vidět, že umí vzít za práci. Povodňové zátarasy rostly lidem před očima. „Jasně, že jsme unaveni, ale víme, že je to potřeba. Proto jsme tady,“ dodává s úsměvem poručík Konvalinka.