Armáda » Výcvik a nasazení » Aktivní záloha » Vojenská cvičení aktivní zálohy

Vojenská cvičení aktivní zálohy

Aktivní záloha

Pravidelná cvičení

Vojenské cvičení je přípravou vojáka v aktivní záloze k plnění úkolů ozbrojených sil:

  • voják v aktivní záloze bez vykonané základní nebo náhradní služby vykoná v prvním roce trvání dohody vojenské cvičení v délce do osmi týdnů v kalendářním roce. V dalších letech trvání dohody vykoná vojenské cvičení v délce do tří týdnů v kalendářním roce;
  • voják v aktivní záloze s vykonanou základní nebo náhradní službou absolvuje vojenské cvičení v délce do tří týdnů v každém kalendářním roce trvání dohody;
  • termíny vojenských cvičení jsou plánovány a voják v AZ je s nimi seznamován na začátku kalendářního roku;
  • celková délka cvičení není absolvována v jednom časovém úseku, ale je obvykle rozdělena do několika částí.

Výjimečné cvičení

Voják v aktivní záloze může být neplánovaně povolán na výjimečné vojenské cvičení:

  • vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty;
  • pokud takové nařízení vydá vláda ČR;
  • jehož délka je do 14 dní v kalendářním roce.

Kontaktní osoba: Ing. Ĺudovít Cirok, SRPS MO, tel.: 973 216 115, 724 605 345

22. června 2016