Štábní nácvik sil podpory Boleslavská hradba 2012. Den třetí

Autor: kapitánka Marcela Jandová, velitelství sil podpory

Čtvrtek 24. května je závěrečným dnem štábního nácviku sil podpory Armády ČR na téma „Nasazení sil a prostředků při řešení krizových situací nevojenského ohrožení a ochrana objektů důležitých pro obranu státu“. Řídícím cvičení je velitel sil podpory AČR brigádní generál Ján Gurník.

Štábní nácvik velitelství sil podpory dospěl ke svému konci. Výstupem posledního dne je operační plán velitele sil podpory. Tento operační plán již přesně specifikuje provedení a komplexní zabezpečení operace. Obsahuje konkrétní úkoly k nasazení sil a prostředků pro konkrétní podřízené útvary. Je zde přesně specifikováno například rozmístění sil, kompletní logistický a zdravotnický servis, veškeré využitelné kapacity, finanční zabezpečení, způsob spojení, organizace a zabezpečení přesunu vojsk, civilně-vojenská spolupráce a podobně. „Vše je zplánováno, povolávací rozkazy pro vojáky aktivních záloh jsou odeslány a již zítra nám budou najíždět do prostoru operace,“ doplnil náčelník plánovacího štábu operačního střediska plukovník Milan Virt.

Velitel sil podpory brigádní generál Ján Gurník byl s průběhem štábního nácviku spokojen. „Funkce řídícího štábu je velmi důležitá pro řízení samotné operace. Všichni štábní pracovníci operačního střediska musí být patřičně kvalifikovaní, musí mít patřičné zkušenosti a musí při zpracování jednotlivých částí plánu operace přemýšlet několik kroků dopředu. Musí vědět, co mají dělat, musí umět dobře předvídat. A je vidět, že takové pracovníky na našem operačním velitelství ve Staré Boleslavi máme. My jsme tady pro ty nasazené vojáky, musíme je poslat do prostoru operace s jistotou, že jsou vybaveni vším, co budou potřebovat.“

Náčelník štábu brigádní generál Pavel Adam na závěr poděkoval všem zúčastněným a ocenil jejich aktivní přístup. „Myslím si, že tento štábní nácvik byl přínosem pro nás pro všechny, pracovali jste jako tým a odvedli jste velmi dobrou práci.“