Čestná stráž absolvuje ročně až 500 akcí

Autor: Vítězslav Bureš

První rotě Čestné stráže Posádkového velitelství Praha velí poručík René Schreier, který u ní slouží už devátý rok. Stejně jako ostatní musel i on projít výběrovým řízením. Jak takové řízení probíhá?

„Hlavním kritériem je výška, voják musí měřit nejméně 180 centimetrů, dále musí mít čistý trestní rejstřík,“ říká Schreier. „Samozřejmě, že pak projde klasickým kolečkem při vstupu do armády – fyzické testy, lékařské vyšetření. Pokud tohle všechno splní a bude mít zájem o službu u nás, je k nám přijat," říká ve stručnosti.

Poručík Schreier je velitelem roty druhým rokem, předtím zastával funkci velitele čety a zástupce velitele roty. V současné době se tak věnuje výcviku svých podřízených. Tvrdí, že voják čestné stráže musí kvůli zastupitelnosti umět všechno. „Základní cviky se dají naučit za čtrnáct dní. Poté se už jen stmeluje – v družstvu, četě, rotě. Nácvik a souhra roty trvají asi tři měsíce.“

Všechny cviky dohromady vojáci nepotřebují. „Záleží na druhu akce. Někde převládá statika – jenom se stojí, puška nahoru dolů, k poctě zbraň,“ vysvětluje velitel. „Při pokládání věnců bývá aktivita větší – slavnostní pochod, a tak dále.“

Nabízí se otázka, nakolik je služba u čestné jednotky náročná. Podle Schreiera záleží na množství akcí, které se v daném období konají. „Například v souvislosti s oslavami ukončení války jich bylo hodně. Šlo se z jedné do druhé, minimálně volna, a to i o víkendu.“ V létě pak bývá akcí mnohem méně. „Relativní klid je také v prosinci,“ dodává.

Jako velitel se však snaží vyjít vojákům maximálně vstříc. „Když kluci potřebují volno, tak ho dostanou. Jsou ale například akce, kde musí být přítomna celá rota, takže volno neexistuje.“ Práce o víkendu nebývá mnoho, vojáci tak nemusejí zůstávat v kasárnách. „Drží se tu klasická posádková hotovost – tedy být k dispozici do šesti hodin od zavolání.“

V jednotce pražské čestné stráže slouží celkem 130 vojáků ve dvou rotách. Jednu rotu tvoří 65 vojáků včetně velitelského sboru, čety jsou po dvaceti.

Volný čas využívají vojáci různě, sport však mezi nimi převažuje. „Mohou využívat sportovní zařízení na Julisce, bazén, posilovnu, máme permanentky na squash či bowling. K dispozici jsou též permanentky do divadel a kin.“

Obě roty čestné stráže absolvují ročně podle Schreiera téměř 400 až 500 akcí. Nově se však věnují také exhibicím. „Jde o speciální cviky se zbraní, cviky, které musejí být maximálně vypilované,“ vysvětluje. „Předvádíme sestavy v deseti, dvaceti a třiceti lidech, do konce září chceme předvést sestavu se čtyřiceti vojáky,“ objasňuje výcvikový plán.

Za špičku v těchto exhibicích však své vojáky zatím nepovažuje. „Nejlepší jsou asi Poláci,“ přemítá poručík, „ale myslím, že už je svou secvičeností doháníme. Do konce roku chceme být vypilováni na více než sto procent,“ uzavírá René Schreier.