Životopisné údaje generálů

Generálporučík Ing. Jan ĎURICA

velitel sil podpory a výcviku Armády České republikyRodinný stav:
ženatý
Manželka:
Eva Ďuricová
Národnost:
česká
Datum narození:
12.11.1951
Místo narození:
Jeseník
Vzdělání:

1967 - 1970 Střední vojenská škola Jana Žižky v Moravské Třebové
1970 - 1974 Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, obor velitelsko organizátorský - tankový
1976 - 1978 Vojenská akademie Brno, postgraduální studium, obor velitelsko štábní - vševojskový
1991 - 1992 VA Brno, postgraduální studium, obor velitelsko štábní - operační
2000 - 2001 Vševojsková škola obrany College interarmées de Défense v Paříži, operační velitelský kurz, obor teorie obrany státu

Jazyky:
francouzský, ruský

Praxe:

1974 - 1975 náčelník štábu tankového praporu
1975 - 1976 důstojník štábu motostřeleckého pluku
1976 velitel motostřeleckého praporu
1978 - 1982 velitel tankového praporu
1982 - 1984 zástupce velitele tankového pluku
1984 - 1986 velitel motostřeleckého pluku
1986 - 1989 zástupce velitele tankové divize
1989 - 1991 náčelník štábu tankové divize
1992 - 1994 velitel tankové divize
1994 - 1997 náčelník štábu armádního sboru
1997 - 2000 náčelník štábu Velitelství sil územní obrany
2001 zástupce velitele sil územní obrany
od 1.10.2001 náčelník Sekce personalistiky Generálního štábu Armády České republiky
od 1.12.2002 velitel sil územní obrany
od 1.7.2003 velitel sil podpory
od 1.12.2003 velitel sil podpory a výcviku
8.5.2005 jmenován do hodnosti generálporučíka

Vyznamenání:

1981 Medaile Za službu vlasti
1986 Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
1989 Medaile Za zásluhy o ČSLA I. stupně
1998 Medaile AČR III. stupně
1999 Záslužný kříž MO ČR III. stupně

Děti:
dcera Romana, syn Michal

Zájmy:
tenis

Brigádní generál Ing. Miroslav KREJČÍK

ředitel Vojenského zpravodajství Ministerstva obranyRodinný stav:
ženatý
Manželka:
Ing. Ilona Krejčíková
Národnost:
česká
Datum narození:
15. července 1964
Místo narození:
Praha

Vzdělání:

1982 - 1984 Dvouletá důstojnická škola Nové Mesto nad Váhom
1986 - 1990 Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
2000 - 2001 brigádní štábní kurz
2003 - 2004 operační štábní kurz - Kurz bezpečnostní politiky a řízení obrany
specializované zpravodajské kurzy

Praxe:

1984 - 1986 velitel radiové čety 104. motostřeleckého pluku
1990 - 1994 velitelské a odborné funkce u útvarů a zařízení spojovacího vojska
1994 - 2001 základní zpravodajské funkce, řídící funkce u Vojenského obranného zpravodajství
2001 - 2003 bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství - zástupce ředitele Vojenského zpravodajství
od 1.5.2003 ředitel Vojenského obranného zpravodajství - zástupce ředitele Vojenského zpravodajství
od 1.4.2004 pověřen výkonem funkce ředitele Vojenského zpravodajství
od 1.12.2004 jmenován ředitelem Vojenského zpravodajství
8.5.2005 jmenován do hodnosti brigádního generála

Vyznamenání:

Záslužný kříž ministra obrany III. stupně
Medaile AČR II. a III. stupně
Čestný pamětní odznak k výročí 50 let NATO
Pamětní odznak při příležitosti 5. výročí přijetí ČR do NATO

Děti:
dcera Kateřina
Zájmy:
šachy

Brigádní generál Ing. Jaroslav KOCIÁN

zástupce ředitele logistické a zdravotnické podporyRodinný stav:
ženatý
Manželka:
Slavěna Kociánová
Národnost:
česká
Datum narození:
16. listopadu 1962
Místo narození:
Havlíčkův Brod

Vzdělání:

1981 - 1985 Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov
1989 - 1992 tříleté postgraduální studium, Vojenská akademie, Brno
2000 - 2001 operační velitelský kurz generálního štábu, Vojenská akademie, Brno
2004 NATO Defence College, Itálie - Řím

Jazyky:

anglický
německý
ruský

Praxe:

1985 - 1986 velitel tankové čety a roty tankového pluku v Jihlavě
1987 zástupce náčelníka štábu pluku v Jihlavě
1992 náčelník štábu motorizovaného pluku v Jihlavě
1994 - 1996 velitel mechanizovaného praporu v Jihlavě
1996 - 1997 mise IFOR v Bosně a Hercegovině
1997 náčelník operační správy velitelství logistiky ve Staré Boleslavi
1998 - 1999 mise SFOR v Bosně a Hercegovině
2000 zástupce náčelníka štábu velitelství logistiky ve Staré Boleslavi
2002 - 2003 zástupce velitele logistiky
2003 - 2005 zástupce ředitele logistické a zdravotnické podpory
8.5.2005 jmenován do hodnosti brigádního generála
od 1.6.2005 zástupce náčelníka štábu Velitelství společných sil NATO v Brunssumu (Nizozemí)

Děti:

syn Matěj
dcera Magda

Zájmy:
volejbal, tenis