Boleslavská hradba 2011: největší cvičení sil podpory Armády ČR

Autor: kapitánka Marcela Jandová, tisková a informační důstojnice velitelství sil podpory

Pomoci jednotkám NATO na území České republiky bylo námětem cvičení sil podpory AČR Boleslavská hradba 2011, které se odehrálo ve dnech 5. až 8. září na Základně opravovaného materiálu ve Štěpánově u Olomouce.

Základna ve Štěpánově je jednou z hlavních logistických základen, zásobuje Armádu ČR zbraněmi a zbraňovými systémy. Tentokrát sloužila pro fiktivní přijetí aliančních sil na našem území, ke kterému by došlo v případě vypuknutí válečného konfliktu. V takové situaci by česká armáda musela v souladu s aliančními závazky poskytnout cizím vojskům komplexní logistickou a zdravotnickou podporu. Právě poskytnutí podpory silám NATO při společné operaci je jednou z nejvyšších politicko-vojenských ambicí a jde současně o velice komplikovaný úkol.

Vojáci sil podpory předvedli, jak by probíhalo zásobování jednotek NATO po silnici i železnici. Cvičili například překládku materiálu na železniční vlečce, vagónování vojenské techniky, vykládání palet a kontejnerů s využitím speciálních nakladačů a jeřábu. Během Boleslavské hradby se opravovala i speciální vojenská technika - při skutečném nasazení by museli vojáci zvládnout opravit i techniku cizích armád. Procvičovalo se ošetření raněných, včetně jejich letecké evakuace, vojáci také vybudovali na základně stanový tábor s veškerým příslušenstvím k ubytování vojsk.

Řídící měli pro účastníky cvičení připraveno několik dalších úkolů a modelových situací, které by mohly nastat, a na něž museli vojáci bezprostředně reagovat. Operační střediska přijímala například opatření k poskytnutí humanitární pomoci, držela pohotovost ke střežení ohrožených objektů a podobně.

Cílem Boleslavské hradby, které přihlíželi také odborníci na problematiku z USA, Německa, Maďarska, Chorvatska a Litvy, bylo získat praktické zkušenosti při poskytování logistické a zdravotnické podpory silám NATO na území České republiky.

"Jsem velice hrdý na to, co síly podpory dokázaly. V oblasti logistiky jsme dosáhli určité úrovně, která by se měla udržovat," řekl generálmajor František Malenínský, zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor AČR. „Měl jsem zde možnost promluvit i s našimi partnery z Německa, Chorvatska i se zástupcem alianční agentury NAMSA, a jsem sám velice potěšen, jak vysoce hodnotili to, co zde v ukázkách viděli.“

Velitel sil podpory brigádní generál Ján Gurník, který cvičení zároveň řídil, na závěr poděkoval všem účastníkům za vzornou práci a profesionální výkon. Vojáci sil podpory se podle něj „nemají za co stydět a mají co ukázat.“ Velitel logistiky Maďarska, brigádní generál Istvan Barath, mě po zhlédnutí ukázek ihned žádal o navázání bližší spolupráce a o výměnu zkušeností v oblasti logistiky, řekl Gurník. Zároveň ocenil činnost aktivních záloh, které zajišťovaly obranu základny. „Jsou vycvičenými a platnými členy sil podpory. Můžeme se na ně spolehnout.“