Armáda České republiky se představuje

Ilustrační fotografie

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

Vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky je prezident republiky Miloš Zeman.

Hlavním posláním ozbrojených sil České republiky je a vždy bude co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany dle článku 5 Washingtonské úmluvy, NATO.

Armáda České republiky je zapojena do integrované vojenské struktury NATO, do systému obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací a do společných cvičení a operací.

Armáda České republiky je dále zapojena do vojenské struktury Evropské unie a účastní se společných cvičení a operací.

V této sekci naleznete:

Adresa:

Generální štáb Armády České republiky
Vítězné nám. 1500/5
160 01 Praha 6 - Dejvice

(kontakty na jednotlivé stupně velení, sekce, odbory a oddělení jsou na příslušných webových stránkách Struktury)

 


Září 2018