Armáda » Struktura » Historie » Seznam příslušníků československého letectva v RAF (1940-1945)

Seznam příslušníků československého letectva v RAF (1940-1945)

A - ABELES Bedřich_AUER Hanuš

B - BABÁČEK Pavel_BÜCHLER Emil

C - CELBA Josef_ČUREJ Jiří

D - DANĚK František_DŽINGEL Jaroslav

E_F - EHRMANN Jan_FÜRBACH Jan

G - GABLECH Imrich_GUTVALD Josef

H - HAAS Julius_HÝSEK Ladislav

CH - CHABÁK Josef Jan_CHYTRÝ Josef

I_J - ICKOVICZ Eliáš_JUSTITZ Bedřich

K - KACÍŘ Ondřej_KYSELO Vladimír

L - LACINA Stanley_LYSICKÝ Vojtěch

M - MACEK František_MŽOUREK Alois

N - NAČERADEC Jaroslav_NÝVLT Josef

O - OBDRŽÁLEK František_OZIMINA Michal

P - PACLÍK František_PŮDA Raimund

R - RABA Václav_ŘÍKOVSKÝ Miloš

S - SADIL František Josef_ŠVITORKA Miloslav

T - TACLÍK Heřman_TVRDÝ Bohumil

U_W - UHER František_WURM Jan

Z - ZABLOUDIL František_ŽIŽKA Jaroslav

Poznámka: Překlad některých funkcí použitých v dokumentaci a seznamu

* * * * * * * * * * * * * * *

- Odchod československých vojáků a letců do zahraničí

- Příslušníci RAF, kteří pracovali před válkou v Baťových závodech (ať už v naší zemi nebo v zahraničí)

- Příslušníci RAF, kteří bojovali v letech 1936-1939 v internacionálních brigádách ve Španělsku

- Interbrigadista v řadách 311. perutě

- Z materiálů VKPR

- Z archivních dokumentů

- Poselství ministerského předsedy Velké Británie Winstona S. Churchilla Čechům a Slovákům u příležitosti druhého výročí mnichovské dohody

- Českoslovenští letci, účastnící bitvy o Británii

- Narukovali v Kanadě z řad čs. vystěhovalců

- Příslušníci čs. zahraničního vojska, kteří přišli ze Středního východu a v lednu 1943 doplnili čs. letecké jednotky RAF

- Přišli z vládního vojska

- Přišli ze slovenské armády, přišli z německé armády, utekli v době války z nucených prací v Německu, utekli z koncentračních táborů v Německu, utekli z pracovního nasazení v organizaci Todt a přišli k RAF

- Seznam letců RAF, kteří odešli do SSSR

- WAAF – Women’s Auxiliary Air Force – čs. ženy zařazené jako pomocné pracovnice leteckých sil

- Velitelé čs. leteckých jednotek ve Velké Británii

- Velení čs. stíhacího letectva ve Velké Británii v letech 1943-1945

- Českoslovenští letci, kteří se stali německými válečnými zajatci

- Odešli v době války z čs. leteckých jednotek

- Jmenný seznam příslušníků čs. letectva podle jednotek a odborností před přesunem z Velké Británie do ČSR

- Seznam Čechoslováků, příslušníků RAF, kterým byla udělena britská vyznamenání

- Seznam Čechoslováků z RAF, kteří zahynuli v leteckém boji s nepřítelem

- Zahynuli při leteckých haváriích ve válce

- Seznam letců, kteří byli zařazeni k RAF po skončení války

- Demobilizovali po skončení války ve Velké Británii

- Oženili se ve Velké Británii

- Seznam úmrtních listů uložených ve VHA

- Seznam letců, jejichž rodiny byly internovány v táboře ve Svatobořicích

- Pravda zvítězila

- Rehabilitace československých letců, kteří v době 2. světové války, v letech 1940-1945, sloužili v československém letectvu v rámci RAF

- Dopis čs. zahraničních letců

- Slavnostní uložení uren s prstí z hrobů československých zahraničních letců, kteří padli nebo zemřeli v RAF v letech 1940-1945

- Poslední pocta zapomenutým padlým

- Uložení uren s prstí z hrobů padlých čs. letců RAF

- Původní seznam uren s prstí padlých čs. letců RAF, vypracovaný Ministerstvem kultury, které byly uloženy v Památníku odboje v Praze na Žižkově

- Seznam padlých a zemřelých čs. letců z RAF, jejichž urny byly předány pozůstalým prostřednictvím jednotlivých KVS a OVS

- Seznam padlých a zemřelých čs. zahraničních letců RAF, jejichž urny s prstí z hrobů byly předány k uložení do památníku v Prostějově

- Pochováni v Brookwoodu

- Vojáci ve třetím odboji

- Seznam knih a publikací o čs. letcích


Skeny úvodních stránek některých vydaných knih a publikací:

Sken 1 Sken 2 Sken 3 Sken 4

Autor skenů: Ing. Miloš Markl, Pardubice


- Články o letectvu a čs. letcích, zejména příslušnících RAF, publikované v letech 1990-1997

- Seznam příslušníků RAF, odsouzených, žalářovaných nebo zavražděných v období padesátých let komunistickou justicí, StB a příslušníky pohraniční stráže

- Seznam čs. letců, kteří úspěšně použili padáku při výcviku nebo v boji ve službách RAF v letech 1940-1945

- Seznam čs. letců, kteří neúspěšně použili padáku ve službách RAF v letech 1940 - 1945

- Zahynuli při havárii po válce

- 138. Sqdn RAF pro plnění zvláštních úkolů

- Generálové letectva, bývalí příslušníci RAF


Autoři: plk. v.v. Jan SIGMUND (bývalý příslušník čs. letectva v RAF, plk. v.v. Josef VÁŇA, pplk. Ing. Emil PADIOR

Doplněno: 4. června 2008