BOLESLAVSKÁ HRADBA 2010

Cílem cvičení je zdokonalit síly podpory v řízení nasazených sil a prostředků při řešení podpory jednotek v zahraničí a v případě ohrožení při živelných pohromách. Procvičit činnost vojáků aktivních záloh při střežení prostoru soustředění a při vedení obranného boje. Sladit činnost útvarů a zařízení sil podpory.

BOLESLAVSKÁ HRADBA 2010

Boleslavská hradba

Velitelsko štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk podřízených útvarů a zařízení sil podpory AČR

Tématem cvičení je logistická a zdravotnická podpora nasazených jednotek v zahraničí, tzv. proces RSOM (Reception, Staging and Onward Movement - příjem, soustředění a následný přesun jednotek, výzbroje, techniky a dalšího materiálu do prostoru operace, kde jednotky plní bojové úkoly)

Místo cvičení: Vojenský výcvikový prostor Libavá (Pokusná dělostřelecká střelnice) a v posádkách stálé dislokace (operační střediska)

Termín cvičení: 5. – 8. září 2010

Účast: Velitelství sil podpory a rota zabezpečení St. Boleslav, jednotky aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem a KVV Liberec, Základna opravovaného materiálu Štěpánov, Základna neopravovaného materiálu Brno, Základna munice Týniště n. Orlicí, Základna oprav Lázně Bohdaneč, Distribuční centrum Pardubice, Veterinární základna Chotyně, Nemocniční základna Hradec Králové, Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín, Základna zdrav. materiálu Bystřice p. Hostýnem, Regionální úřad voj. dopravy Hradec Králové, Krajské vojenské velitelství Ústí n. Labem, Liberec, Praha, hl. m. Praha, Hr. Králové, Karlovy Vary, Zlín, společné síly AČR, Vojenská policie Olomouc, Újezdní úřad voj. újezdu Libavá, Středisko obsluh výcvikových zařízení Libavá, Vojenský opravárenský podnik Dolní Bousov, Šternberk, firma KARBOX

Poznámka: Cvičení je vyvrcholením výcvikových aktivit sil podpory AČR roku 2010

Počet cvičících: Přibližně 300 cvičících osob

Hlavní druhy techniky: 115 ks speciální techniky AČR (1x vrtulník W-3A Sokol)

Řídící cvičení: Velitel sil podpory AČR brigádní generál Jaroslav Kocián

Boleslavská hradba