Vojáci zůstávají v postižených oblastech

Autor: Miroslav Šindelář

Jednotky Armády České republiky nasazené na likvidaci následků letošních povodní pokračují v pátek 24. července 2009 ve své činnosti i přes odvolání krizového stavu na Novojičínsku.

Na přímé likvidaci následků povodní je nasazeno na Novojičínsku, kde byly letošní povodně nejničivější, už jen 15 osob a 15 kusů techniky.

V nemocnici v Jilemnici zůstává mobilní elektrocentrála s obsluhou. V obcích na Novojičínsku pokračují vojáci na žádost starostů v demoličních pracech. V Novém Jičíně-Bludovicích se jedná o demolici objektu. V Novém Jičíně-Šenově rozebírají starou mostní konstrukci.

Nadále probíhá rekognoskace prostoru pro výstavbu mostních provizorií v obcích Žulová, Vlčice a Bernartice.