Třetí most v pořadí a zároveň poslední

Provizorní most, který vojáci ženijního praporu dokončili v úterý 21. července 2009, bude po konečných úpravách předán v odpoledních hodinách 22. července 2009 starostce obce Dolní Habartice.

Právě stavbě tohoto mostu předcházely časově náročné přípravné práce oproti jeho samotné výstavbě. Vzhledem ke stržení přístupových cest, se část obce Dolních Habartic stala nedostupnou pro dopravní prostředky.

Narychlo sice byla vybudována příjezdová cesta pro případnou zdravotní pomoc, ale byla nedostačující pro průjezd těžké ženijní techniky. Řešení, které se naskytlo, bylo využití prostředků 3. mostní čety mechanizované roty.

„Pomocí mostu AM 50 (automobil mostní) jsme byli schopni přepravit potřebný materiál pro stavbu mostního provizória na břeh, z kterého lze stavbu uskutečnit“, děkoval tímto vojákům z „mechny“ velitel stavebního odřadu nadporučík Martin Kuna.

Mostní souprava ze skladu Státních hmotných rezerv, kterou smontovali rakovničtí ženisté Nejprve bylo třeba upravit břehy říčky Zručnost ženistů byla na místě Mostní souprava na mobilním podvozku - provizorní přemostění nad říčkou Bystrá 

Most v Dolních Habarticích Provizorní přemostění ve Veselé Dokončený moxt přes říčku Bystrá Dílo vybudované rakovnickými ženisty dospělo do finále

Délka mostu činí 24 metrů, váha je necelých 21 tun a skládá se ze šesti mostních polí a dvou koncových dílů s nájezdovými rampami. Vojáci působili na Děčínsku od 16. července do 22. července 2009.

Úkolem ženijního stavebního odřadu bylo vybudování mostních provizórií v katastru obcí Veselé a Dolní Habartice. Výstavba prvního mostu v obci Veselé byla dokončena v pátek 17. července 2009 a v neděli 19. července vojáci předávali zástupci obce Dolní Habartice most druhý.

Velitel ženijního odřadu nadporučík Martin Kuna velel na místě patnácti vojákům, kteří vystavěli ve zmíněných katastrech tři mostní provizória nad říčkou Bystrá o celkové délce 60 metrů.

Nadporučík Kuna je také lektorem stavby mostních provizórií pro Ministerstvo dopravy ČR. Mostní soupravy byly poskytnuty ze skladů Státních hmotných rezerv z obce Doksy.

Vojáci pomáhali a pomohou i jinak

V noci z pátku na sobotu místní překvapila opět průtrž mračen a opakované zaplavení jejich majetku. Došlo k navýšení hladiny říčky až po samotné naplnění jejího koryta.

„Byli jsme požádáni v noci místními o pomoc. Pomáhali jsme s výkopovými pracemi pro odklonění vodního toku, s odstraněním naplavených předmětů a se zprůchodněním koryta“, konstatoval včera nadporučík Kuna.

Také v současné době příslušníci ženijního praporu skládají finanční prostředky do sbírky, která je dobrovolná, a kterou ženisté zorganizovali za účelem pomoci obyvatelům postiženým povodněmi.

Vzhledem k tomu, že naši vojáci měli možnost během své práce na Děčínsku poznat osobně situaci místních po povodních, půjde  finanční pomoc právě do této lokality.

Autorka: podpraporčice Alena Hrdličková, 152. ženijní prapor v Rakovníku


Vojenská policie a povodně 2009

Těžkou vojenskou techniku, kterou je potřeba dopravit do míst zasažených povodní, doprovázejí také příslušníci Vojenské policie.

Ženijní prapory jsou rozmístěny v podstatě po celé České republice, a proto při zabezpečení desítek přesunů, hráli nezastupitelnou roli vojenští policisté, kteří tuto techniku doprovázejí většinou na mnohasetkilometrových cestách napříč republikou.

Při těchto transportech je kladen především důraz na rychlost a bezpečnost  přesunu. Četnost doprovodů a překonávání dlouhých vzdáleností vyžaduje, při současné hustotě silničního provozu, od příslušníků Vojenské policie vysokou připravenost, profesionální přístup a maximální soustředění.

 Zahájení přesunu z jihočeské Bechně  Zabezpečení přesunu těžké vojenské techniky ženistů  Přesun a jeho zabezpečení na trase do Jeseníku v Moravskoslezském kraji

Fotografie přibližují atmosféru při doprovodu techniky 15. ženijní brigády z posádky v jihočeské Bechyni do více než 400 kilometrů vzdálených Bernartic v Jeseníkách. Ty byly, jak známo, letošní povodní zasaženy snad nejvíce. Ženisté se v pondělí 19. července 2009 ráno s technikou vydali na cestu s doprovodem z Velitelství Vojenské policie v Táboře. Doprovodu velel kapitán František Stehlík.

Autor: praporčík Pavel Lešetický, VP Tábor