Povodně 2009: Další most - tentokrát na Děčínsku - dokončen

Autor: podplukovnice Jana Růžičková, referát komunikační a organizační, Generální štáb AČR

V pátek 17. července 2009 dokončili vojáci 152. ženijního praporu z Rakovníka výstavbu provizorního mostu v obci Veselé na Děčínsku. S výsledky jejich činnosti se přímo na místě seznámil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek.

Společně s ním sledovali finální práce na dokončení mostu hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starosta obce Veselá Josef Březina. „Přišlo to velmi rychle a nečekaně. Jen v tomto regionu bylo zasaženo na 100 domů, komunikace včetně mostů nevyjímaje,“ popisovala v rozhovoru s generálem Pickem dílo okamžité zkázy hejtmanka Vaňhová a poděkovala mu za pomoc armády.

Veselá - tady bude stát nový most Obec Veselá - výstavba mostu Vojáci 152. ženijního praporu při výstavbě mostu v obci Veselá NGŠ gen. Picek sleduje společně s hejtmankou Ústeckého kraje Vaňhovou a starostou obce Veselá Březinou finální práce na výstavbě mostu

Poslední přípravy ve Veselé Obec Veselá - most je dokončen Dokončený most v obci Veselá

„Mám tu 15 mužů. Část jich pracuje zde a část již připravuje terén v Dolních Habarticích,“ informoval přítomné velitel ženijního odřadu nadporučík Martin Kuna. “Tady to ještě jde. Most sice zůstal, ale je nepoužitelný. Voda vymlela podpěry mostů a došlo tak k porušení statiky. Přemostíme tedy stávající konstrukci, “ dodal. „Most vojáci dokončí ještě dnes a zítra se přesunou do Dolních Habartic,“ informoval generála Picka nastupující velitel 15. ženijní brigády plukovník gšt. Ota Rolenec.

Dolní Habartice - tady bude stát druhý most Dolní Habartice - tady bude stát jeden ze dvou mostů   

Generál Picek v rozhovoru s hejtmankou Ústeckého kraje Vaňhovou Přípravné práce v Habarticích Setkání se ženisty v Dolních Habarticích

Poté seznámil generála Picka s postupem další výstavby a se zahájením přípravných prací na realizaci dalších dvou přemostění v tomto regionu v nedalekých Dolních Habarticích. „Tady to bude složitější, protože je zde velmi špatný přístup,“ doplnil jeho slova major Miroslav Hájek, zástupce velitele 152. ženijního praporu z Rakovníka. „Ale my to zvládneme,“ konstatoval přesvědčivě.


  • K dnešnímu dni, tedy k 17. červenci 2009, k 19.00 hodině je k plnění úkolů likvidace následků povodní nasazeno celkem 87 osob s 51 kusy techniky.
  • Od 26. června 2009, kdy jednotky AČR zahájily činnost na odstraňování následků povodní, vojáci odpracovali celkem 75 260 hodin.
  • Na technice bylo natočeno přes 10 720 motohodin.
  • Nyní mají největší podíl na nasazení příslušníci 15. ženijní brigády z Bechyně, kteří zabezpečují na základě požadavků hejtmanů krajů zasažených povodněmi a starostů postižených obcí výstavbu provizorních přemostění na tocích, kde voda strhla nebo poškodila stávající mosty.
  • Do dnešního dne vystavěli armádní ženisté celkem sedm mostů, tři na Jesenicku, tři na Novojičínsku a jeden na Děčínsku. V nadcházejícím týdnu budou zahájeny práce na výstavbě dalších pěti mostů tří na Novojičínsku a dvou v Ústeckém kraji.