Povodně 2009: Připravuje se přemostění řek na Ústecku

Autor: praporčice Alena Hrdličková, Rakovník

Vojáci 152. ženijního praporu z Rakovníka obdrželi úkol k výstavbě mostních provizórií v Ústeckém kraji v katastru obcí Veselé a Dolní Habartice.

Stavební odřad složený z dvaceti příslušníků ženijní stavební roty se sem přesune během čtvrtka 16. července 2009.

Zde následující den začne s výstavbou mostních provizórií. Provizorní přemostění vybudují ženisté na třech místech původních poškozených mostů, a to mostu v obci Veselé „U hospody“, mostu v obci Dolní Habartice „U Koček“ a v téže obci „U obecního úřadu“.

Výstavbě předcházelo zpracování projektové dokumentace ze strany Armády České republiky a součinnostní dohoda mezi zainteresovanými stranami.

Vojákům v jejich práci pomůže následující technika: automobil mostní AM – 50, UDS (univerzální dokončovací stroj), jeřáby - AV 15 a AD 28, T 815 – 4 ks, UAZ, MŘP (motorová řetězová pila).

Velitelem skupiny je nadporučík Martin Kuna – velitel ženijní stavební roty 152. ženijního praporu.

Dolní Habartice, které potřebují nový most Také tady vzala velká voda most (Dolní Habartice) Nový most potřebuje také obec Veselá  

Pomoc organizaci ADRA

Zástupce rakovnické pobočky organizace ADRA oslovil velení rakovnického 152. ženijního praporu a požádal o pomoc při odvozu humanitárních zásob do oblastí postižených povodní.

Ve středu 15. července 2009 od rána 08.00 hodin do podvečera 18.00 hodin byla na Husově náměstí v Rakovníku přistavena technika ženijního praporu, do které vojáci s pracovníky humanitární organizace ADRA materiál naskládali a následující den – ve čtvrtek 16. července 2009 - se vydal na cestu do obce Nový Jičín.

Nakládání humanitární pomoci pro občany  na  Novojíčínsku v Rakovníku Ti, kteří nakládali pomoc pro občany Novojičínska Tatry rakovnického ženijního praporu jsou připraveny k cestě do Nového Jičína