Povodně 2009: Ženisté přecházejí do etapy výstavby mostů

Autor: Miroslav Šindelář

Pomoc vojáků i občanských zaměstnanců Armády České republiky obyvatelům postižených letošními povodněmi spěje k ukončení první části splnění svého poslání.

Na likvidaci následků ničivé velké vody se úspěšně podílela dvě úkolová armádní uskupení.

To první bylo podřízeno veliteli 7.mechanizované brigády plukovníkovi gšt. Ivo Střechovi a jeho podřízení pokračují především v likvidačních a pomocných manuálních pracích v severomoravských obcích.

Druhé úkolové uskupení řízené z Olomouce plukovníkem Otou Rolencem ukončí  pravděpodobně už v neděli 12. července 2009 svou činnost. Budou zde ale vytvořeny dva mostní odřady, které čeká výstavba dalších čtyř mostů na Novojičínsku.

Podle vyjádření náčelníka štábu 15. ženijní brigády plukovníka Miroslava Vodehnala, který řídí  výstavbu nových mostů přes nedávno rozvodněné toky, vojáci zřejmě o víkendu ukončí demoliční práce a zpevňování porušených břehů.

„Máme postaveny čtyři z jedenácti mostů, o kterých víme, že je budeme stavět. Projektanti v Brně vypracovávají projekty na nové mosty, které dostáváme ze Státní správy hmotných rezerv,“ uvedl v pátek 10. července 2009 plukovník Vodehnal a doplnil, že vzhledem k dalším požadavkům ze strany obcí budou do výstavby dalších mostů zapojeni specialisté ze všech tří ženijních praporů 15. ženijní brigády.

Most v Nové Červené Vodě vystavěný příslušníky 15. ženijní brigády Vojáci 151. ženijního praporu budují most v Bernarticích Výstavba mostu pokračuje

Ženisté dosud vybudovali dva nové mosty v Bernarticích, dále vybudovali most v Nové Červené Vodě a v Kuníně na Novojičínsku.

Po ženijním průzkumu se zřejmě budou nové mosty stavět také na severu Čech, kde velká voda postihla především Děčínsko.