Povodně 2009: Bechyňští pracují také na Moravě

V Moravskoslezském kraji, který byl nejvíce postižen ničivou povodní, pomáhají s likvidací škod také vojáci ze ženijních praporů v Bechyni a Olomouci.

Celkem třiatřicet vojáků z Bechyně, Olomouce a Lipníku nad Bečvou, jimž velí poručík Viliam Demeter, pomáhá občanům odstraňovat následky povodně. Extrémně velká voda se nedávno přehnala právě i severomoravskými obcemi Bernartice a Buková, kde pracují poručíkovy vojáci.

„Obce, které spojuje osoba jednoho starosty, se v těchto dnech vyrovnávají se smutnou skutečností, a to s bouráním poničených domů, které statik označil jako neobyvatelné. Pomohli jsme místním i s administrativou spojenou s demolicí domů. Zkrátka, aby bylo vše administrativně v pořádku a nedošlo k nějakému právnímu pochybení,“ uvedl poručík Demeter a pochválil své podřízené, kteří pracují s velikým nasazením.

Demolice domů poškozených povodní v obcích Bernartice-Buková 1  Bechyňští využívají při demolicích speciální techniku 2 Bechyňští využívají při demolicích speciální techniku 3

Bechyňští využívají při demolicích speciální techniku 4 Bechyňští využívají při demolicích speciální techniku 5

Demolice není zrovna jednoduchá záležitost. Ženisté i vojáci ostatních profesí z olomoucké záchranné roty či příslušníci útvaru z Lipníku nad Bečvou před samotným bouráním domů musejí často upravit zemními stroji i lopatami nejen příjezdovou komunikaci pro těžkou techniku, ale také zajistit pracovní plochu v okolí demolice.

V Bernarticích a Bukové se toto týká celkem osmi domů.

Ve čtvrtek 9. července 2009 bylo na Moravě na odstraňování škod způsobených povodní nasazeno celkem 269 vojáků a 81 kus techniky Armády České republiky.

Foto: poručík Viliam Demeter


Autor: Miroslav Šindelář