Povodně 2009: Na jihu Čech pomáhají především ženisté

Autor: Miroslav Šindelář

Už druhá skupina vojáků z Bechyně vystřídala 7. července 2009 na jihu Čech v obci Malenice své kolegy při likvidaci následků škod, které napáchla říčka Volyňka.

Velitel pracovní skupiny praporčík Michal Gural ze 151. ženijního praporu v Bechyni mi potvrdil, že šestnáct vojenských profesionálů se právě v Malenicích má co činit.

V době, kdy jsme ženisty navštívili, končili s úklidem po povodni u místní čističky odpadních vod. Své zde musela udělat nejen technika ovládaná zkušenými strojníky, ale hlavně ruce ženistů, které musely přemístit spoustu vyplaveného materiálu, prosekat a prořezat keře, které bránily průtoku velké vody.

Obecní čistička odpadních vod v Malenicích po velké vodě... Skupina pod velením praporčíka Michala Gurala odstraňovala nánosy všeho možného, co přinesla velká voda do čističky Veliký pomocník bechyňských ženistů - kolový nakladač

S řidičem UAZu jsme se poté vydali do nedalekého kamenolomu, kde zrovna rotný Karel Hajna a podpraporčík Jiří Jiráň opravovali závadu na kolovém nakladači. Práce zde však nestála, velitel skupiny do kamenolomu operativně přesunul univerzální dolovací soupravu – bagr s praporčíkem Františkem Bandym a nakládání kamene na zpevnění břehu říčky Volyňky, která se jen pozvolna vrací do svého normálu, nebylo ohroženo.

Dvě těžké tatry 815 sklápěčky, které mistrovsky ovládali podpraporčík Raimund Jedlička a praporčík Roman Wimmer či rotmistři Pavel Kápl a Juraj Kuiž, pendlovaly mezi kamenolomem a utrženým břehem v obci.

Stržený břeh jindy poklidné říčky Volyňky Sklápěčka odevzdává svůj obsah (v této fázi teprve dvanáctá fůra) pro zpevnění břehu Opatrnost a bezpečnost při práci je na místě Velitelé družstev a řidiči těžké techniky - podpraporčík Raimund Jedlička a praporčík Roman Wimmer

Tady vysypaly svůj obsah balvanů a spěchaly do kamenolomu pro další náklad. „Vypočítali jsme to na sto až sto dvacet tater, že se sem vejde,“ řekl praporčík Gural a prozradil, že potom čeká ne zrovna jednoduchá práce na “Udeesku“, jejíž strojník bude muset kameny šikovně rozhrnout a vyrovnat břeh.

„Máme mandát do letošního 17. července, ale myslím, že do té doby to tady vše nestihneme udělat. Je toho moc,“ poznamenal velitel skupiny bechyňských ženistů.

Zároveň potvrdil známý fakt, že ženisté umí devatero řemesel. Ostatně o tom svědčí skutečnost, že do Malenic vyjeli vojáci nejrůznějších profesí, velitelé družstev, kteří prý musejí umět všechno či třeba kuchař, který se dokáže slušně ohánět motorovou pilou.

Velitel pracovní skupiny v Malenicích - praporčík Michal Gural Na šikovnosti pilařů záleželo mnohé Obavy obyvatel Malenic před velkou vodou přetrvávají

Na pomoc zkrátka jeli všichni ti, kteří v době dovolených byli volní. Kus pořádné chlapské práce byl vidět nejen za podpraporčíkem Vladislavem Hollíkem, rotmistry Radkem Burdou a Martinem Vicanym, ale za všemi bechyňskými ženisty, kteří na jihu Čech v obcích na Prachaticku pomáhali a pomáhají.