Povodně 2009: Na Moravě už snižujeme, v jižních Čechách posilujeme

Autor: Miroslav Šindelář

Armáda České republiky nasadila v úterý 7. července 2009 k likvidaci následků povodně v jižních Čechách dalších patnáct osob a deset kusů techniky.

Na žádost jihočeského hejtmana byla vyslána do obce Malenice v jižních Čechách pracovní skupina vojáků a občanských zaměstnanců s technikou. Ti v těchto dnech pomohou občanům obce s likvidací následků, které zde způsobila ničivá povodeň.

Přestože letošní povodně zřejmě nejvíce zasáhly Moravskoslezský a Olomoucký kraj, kde je také soustředěna hlavní pomoc příslušníků naší armády, přesouvá se část sil a prostředků do jižních Čech.

Ve srovnání s Moravou se však jedná o jednotlivce se speciální technikou, které si vyžádali starostové Bavorova, Malenic a Prachatic-Záblatí. V současné době pracuje v jižních Čechách celkem 24 osob s 19 kusy techniky.

V Jeseníku (okr. Jeseník) na Moravě došlo na základě požadavku starosty obce ke snížení počtu zasahujících vojáků. Nyní pracuje se sedmnácti kusy techniky v této moravské obci třicet osob.

Celkem je nasazeno na likvidaci následků povodní v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji 290 osob a 77 kusů techniky Armády České republiky.