Záložníci opět splnili svou povinnost

Autor: František Trávníček

V pátek 3. července 2009 navštívil náčelník Generálního štábu AČR postižené oblasti Jesenicka a Novojičínska a mimo jiné i Starou Červenou Vodu, kde příslušníci 151. ženijního praporu z Bechyně právě dokončili stavbu mostu.

Jen o několik hodin později, po splnění svých povinností v civilních zaměstnáních, přijeli na totéž místo příslušníci pěší roty "Plukovníka Františka Kopuletého" Aktivní zálohy KVV Brno, aby na základě své žádosti, dohody s vedením obce a schválením povolání místopředsedou vlády a ministrem obrany Martinem Bartákem, splnili svou dobrovolnou povinnost - pomoci odstraňovat následky škod způsobené ničivou záplavou v Olomouckém kraji. Přestože většina z nich byla novými členy jednotky, úspěšně navázali na dřívější akce, kterých se záložníci z Brna v minulosti účastnili - odstraňování následků kalamity ve Vysokých Tatrách 2004 a 2005, povodně na Břeclavsku 2006.

Záložníci opět splnili svou povinnost 1 Záložníci opět splnili svou povinnost 2 Záložníci opět splnili svou povinnost 3

V sedm kilometrů dlouhé obci Stará Červená Voda se prohnala více než jeden metr vysoká záplavová vlna, která dosahovala úrovně oken, odplavila několik železných mostů, nanesla všude přítomný říční písek, zničila komunikace. Přišla v několika vlnách a způsobila rozdělení obcí. Jediná cesta tak zůstávala přes kopce a lesní cesty. Rychle a nenadále v noci přišla a během několika hodin zase zmizela. Zůstaly následky a škody. Odstraňování nánosů bláta, písku a naplavenin, uvolňování dešťových propustí pro odtok do potoka, odstraňování spadlých kmenů pro uvolnění průtoku Červeného potoka, provizorní opravy komunikací, vše na obecním nebo krajském majetku. To byly úkoly, které plnili příslušníci pěší roty spolu s kolegy z Čs. obce legionářské Valtice a Brno. Přijeli v druhé vlně pomoci a svých úkolů se zhostili na výbornou. Původně měli jet spolu s brněnskými záložníky i ti ze Zlína, ale nutnost a požadavek pomoci od vedení obce je nakonec přesunula do Hustopeč nad Bečvou. Pomoc nemohoucím nebo starším lidem s úklidem v domech - trhání podlah, oklepávání omítek, vynášení zatopeného materiálu, úklid obecního majetku a nánosů bahna, spolupráce s dobrovolnými hasiči. I zde odvedli záložníci kus práce.

Záložníci opět splnili svou povinnost 4 Záložníci opět splnili svou povinnost 5 Záložníci opět splnili svou povinnost 6

Pomoc příslušníků Aktivní zálohy se uskutečňovala na základě dobrovolnosti i na jiných místech ČR. Kromě dobrovolníků z brněnské a zlínské roty se odstraňování následků záplav v jižních Čechách a Moravskoslezském kraji zúčastnili příslušníci pěších rot Jihlavy, Ostravy, Českých Budějovic, AZ Vojernské policie Tábor. Na rozdíl od profesionálních vojáků  zde nebyli na dlouho, pouze na víkendy, zato ve svém volném čase namísto odpočinku nebo dovolených s rodinami. Všem záložníkům, ale i profesionálním vojákům a zaměstnancům MO, kteří se na tomto podíleli, patří proto dík.

Záložníci opět splnili svou povinnost 7 Záložníci opět splnili svou povinnost 8 Záložníci opět splnili svou povinnost 9