Povodně 2009: Ženisté stavějí druhý most

Autor: praporčík Jiří Zbránek, tiskový a informační důstojník samostatné záchranné roty, Olomouc

Ve čtvrtek 2. července 2009 dokončili specialisté ze 151. ženijního praporu první provizorní most v obci Nová Červená Voda a v pátek 3. července 2009 zahájili výstavbu mostu v obci Bernartice.

 

Celkem 28 odborníků ze 151. ženijního praporu v Bechyni přijelo do oblasti zasažených povodněmi v pondělí 29. června 2009. Nejdříve se v oblasti uskutečnila nezbytná rekognoskace terénu a probraly se možnosti přemostění řeky.

Vojáci při přípravě prací v Nové Červené Vodě Část mostové soupravy Ženisté při výstavbě mostu 1

Ze státních hmotných rezerv ve Velkých Albrechticích byla dovezena mostová souprava MS-21. Díky speciální odborné práci příslušníků 151. ženijního praporu z Bechyně překlenula řeku ve Velké Červené Vodě 21 metrů dlouhá mostní konstrukce o šířce 4 metrů s maximální nosností podle projektu 20 tun. Most je využitelný pro přejezd lehkých a osobních vozidel; přejezd autobusů je povolen.

Ženisté při výstavbě mostu 2 Most v Nové Červené Vodě je dlouhý 21 metrů; staví se pochopitelně po částech Ženisté při výstavbě mostu 3 Ženisté při výstavbě mostu 4

Ženisté při výstavbě mostu 5 Ženisté při výstavbě mostu 6 Most je dokončen U dokončení byl i hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík

Předání mostu byl ve čtvrtek přítomen i hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.

Celý pátek 3. července 2009 pracovali ženisté pod velením kapitána Bohumila Faláta na výstavbě dalšího mostu, tentokrát v Bernarticích. Zdejší mostní souprava je 18 metrů dlouhá a její nosnost je dvojnásobná – tedy 40 tun.

Obě mostní soupravy usnadní život obyvatelům v obou obcích a zároveň přispějí ke zprůjezdnění této oblasti.