Povodně 2009: Vojenská technika je na Moravě stále potřebná

Podle informace, kterou poskytl ve středu 1. července 2009 odpoledne velitel 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Ivo Střecha, armáda zajistí požadavky starostů obcí postižených ničivou povodní s nižším počtem vojáků, dosud nasazená technika bude potřeba i nadále.

„Starostové při dnešním střídaní vojáků nasazených na likvidaci následků povodní na Novojičínsku ocenili dosavadní obětavou práci vojáků Armády České republiky a zároveň uvedli počty lidí, které potřebují především ke zpevnění břehů a koryt vodních toků a ještě k dalším činnostem v obcích, které se jen pomalu vracejí do reality,“ uvedl plukovník Střecha.

Z původních více než tří set vojáků zůstává nyní pod velením kapitána Bohdana Staňka v obcích kolem Nového Jičína 160 příslušníků tankového praporu z Přáslavic a záchranáři z Olomouce a Rakovníka. Ti především pomáhají občanům v obcích se svou speciální technikou.

„V další lokalitě, tedy v Jeseníku nad Odrou, kde jsme vojáky vystřídali už v úterý 30. června 2009, jsme snížili počty na sto osob. Je mezi nimi také 70 příslušníků z velitelství naší hranické brigády,“ upřesnil plukovník Ivo Střecha.

Podle informace Společného operačního střediska v Praze ve středu 1. července 2009 k 16. hodině bylo nasazeno celkem  482 osob a 82 kusů techniky; většina vojáků působí na Moravě, jednotlivci v jižních Čechách.

Autor:  Miroslav Šindelář


Vojáci z Bučovic:

Vyklízeli domy, likvidovali utonulá zvířata, ale také záchránili život kardiakovi

Jednou z jednotek,  která na Moravě ukončila svou činnost, je první část vojáků ze 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. Více než stočlenná skupina vojáků s technikou pomáhala po dobu pěti dnů na Novojičínsku. Pomoc poskytovali v rámci nasazených útvarů 7. mechanizované brigády. Od pátku 26. června 2009 plnili  vojáci z Bučovic úkoly spojené se záchrannými pracemi a likvidací následků povodně v městské části Nový Jičín – Žilina, Nový Jičín - Bludovice. Dále poskytovali pomoc v Hodslavicích, Životicích a v Mořkově. Pro poskytování pomoci byli vojáci rozděleni do více než dvou desítek malých týmů. Především se postarali o vyklizení zaplavených domů od naplaveného bláta, promáčeného nábytku, textílií, parket a koberců. Zvláštní pozornost byla věnována likvidaci utonulých domácích zvířat.

Úklid po ničivé povodni 1 Bučovičtí pomáhali na Novojičínsku 1 Bučovičtí pomáhali likvidovat následkyx ničivé povodně Úklid po ničivé povodni  2  

Úklid po ničivé povodni  3 Úklid po ničivé povodni  4 Bučovičtí vojáci pomáhali s likvidací následků povodně

Bučovičtí vojáci se přímo podíleli i na řešení akcí spojených se záchranou života. V úterý 30. června 2009 v městské části Nový Jičín – Bludovice přispěli k záchraně života muže, který měl vážné srdeční problémy. Skupina osmi vojáků, která v té době prováděla v okolí záchranné práce, poskytla muži první pomoc, vyrozuměla zdravotnickou záchrannou službu a včas ho dopravila ke komunikaci, odkud byl převezen k hospitalizace v nemocnici. Ukázalo se, jak důležitý je včasný transport v této postižené části Novojičínska.  Událost se stala v místě, které bylo zhruba 500 m od pevné komunikace a rozblácená cesta neumožňovala příjezd sanitního vozidla k domu.

Pro další poskytování pomoci zůstávají v pohotovosti vyčleněné síly a prostředky 74. lehkého motorizovaného praporu v Bučovicích.

Autor: nadporučík Lumír Svoboda, tiskový a informační důstojník 74. lehkého motorizovaného praporu, Bučovice


 

videoVideo: