Povodně 2009: Všichni doufají v lepší počasí

Armáda České republiky má v pondělí 29. června 2009 k 14. hodině nasazeno celkem 698 osob a 76 kusů techniky, další vojáci se k nasazení přípravují.

Informace z jednotlivých míst:

Bernartice – Nová Červená Voda

V sobotu a v neděli 27. a 28. června 2009 v oblasti obcí Bernartice a Nová Červená Voda prováděla průzkum čtyřčlenná skupina odborníků z Univerzity obrany v Brně a z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Tým vedl plukovník doc. Ing. Věroslav Kaplan z Univerzity obrany.

Úkolem týmu bylo nejdříve provést rekognoskaci a zaměření terénu a následně projektovat náhradní přemostění. V obci Bernartice průzkum s touto skupinou prováděl i náčelník ženijního vojska plukovník gšt. Ota Rolenec; právě ženisté z 15. ženijní brigády by měli most podle projektu postavit.

Předpokládá se, že stavba mostu by se měla uskutečnit ve středu 1. července 2009 nebo o den později.

Rekognoskace v terénu 1 Rekognoskace v terénu 2 Rekognoskace v terénu 3

Foto: tým plukovníka Věroslava Kaplana


Nový Jičín)

V pondělí 29. června 2009 ve 4 hodiny vyjela skupina pěti vojáků 152. ženijního praporu a samostatné záchranné roty z Rakovníka do prostoru obce Nový Jičín.

Vojáci - řidiči a strojníci se budou se svoji technikou podílet na odstraňování následků povodní.

Nasazená technika: Tatra 815 VT, podvalník P 50N, bagr JCB 4CX, bagr JCB 170, Tatra 815 S3, bagr/rypadlo NUNC, nakladač UNC a doprovodné vozidlo UAZ 469.

Autorka: podpraporčice Alena Hrdličková, tisková a informační důstojnice 152. ženijního praporu v Rakovníku


Kopřivnice-Ženklava

Od 27. června 2009 působila v oblasti Kopřivnici–Ženklavě jednotka o síle 10 osob a 3 kusů techniky. Jednotka byla rozvinuta na délce čtyř kilometrů a rozdělena do tří skupin. Jejich hlavním úkolem bylo vyčistit ucpané koryto potoka od napadaných stromů a naplavenin. Dále se podílela na pomoci občanům při vyklízení zatopených domů.

Záchranné práce jim komplikovaly vydatné srážky, které v té oblasti spadly, a závada na technice T-815 UDS 214, která byla v mateřském útvaru urychleně opravena a ještě téhož dne večer se vrátila na místo.

V neděli 28. června 2009 v 17.00 hodin byl hlavní úkol jednotky splněn a na základě rozhodnutí krizového štábu Kopřivnice – Ženklava byly záchranné práce ukončeny. Jednotka se na základě rozhodnutí velení 7. mechanizované brigády ve večerních hodinách přesunula do nového místa určení, a to do Nového Jičína, kde se bude ve spolupráci s jednotkami této brigády podílet na záchranných pracích v dané lokalitě.

Jeseník (okr. Jeseník)

V neděli 28. června 2009 postižené oblasti na Jesenicku navštívili nadřízení jednotky ze samostatné záchranné roty v Olomouci, která tady zasahuje. Plukovník gšt. Ota Rolenec a major Erik Anger zkontrolovali, jak pokračují speciální záchranné práce nasazených jednotek.

Všech 56 příslušníků Armády České republiky i pokračovalo v pomoci při odstraňování následků. V osmi obcích okresu prováděli a v součinnosti se složkami IZS se podíleli na likvidaci spadlých mostů, dovozu sutin a štěrku, úpravě komunikací, čištění koryt a břehů potoků, odvozu naplavenin, vyklízení zaplavených domů, odstraňování padlých stromů, čištění komunikací, zabezpečení hlavního vodovodního řádu, odvoz materiálu...

„Záchranné práce jdou hodně pomalu, doufáme v lepší počasí. Je to horší než v roce 1997. Práci nám komplikuje horší přístupnost - rozbité cesty, zničené komunikace,“ říká jeden ze zasahujících vojáků.

Počasí je v tuto chvíli nepřítel č.1 všech zasahujících jednotek, ze soboty na neděli celou noc vydatně pršelo. Záchranné práce se dále budou odvíjet i na základě rozhodnutí statika, který do oblasti dorazil v neděli ve večerních hodinách.

V oblasti je zatím vedeno 36 zaplavených domů, vodní toky Bělá a Libávka hlásí I. stupeň povodňové aktivity.

Autor: praporčík Jiří Zbránek, vedoucí praporčík a tiskový a informační důstojník samostatné záchranné roty, Olomouc