Povodně 2009: Pomoc armády je stejně rychlá jako účinná

Autor: podplukovník Petr Sýkora, tisková a informační služba MO

Také dnes, v sobotu 27. června 2009, pokračuje více než 500 příslušníků Armády České republiky v pomoci při odstraňování následků ničivých povodní. Další jsou k případnému nasazení připraveni ve svých posádkách.

„Jsem rád, že armáda reaguje naprosto bezchybně a opravdu účinně pomáhá tam, kde je to nyní nejvíce potřeba. Systémově posílila integrovaný záchranný systém a její asistence v terénu je opravdu znát,“ uvádí místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták. Ten se dnes seznámil s aktuálními potřebami občanů, starostů a řídících krizových štábů i zasahujících vojenských jednotek přímo v Jeseníku nad Odrou a v okolí Nového Jičína.

Pohled z vrtulníku na Jeseník nad Odrou Následky povodní v Jeseníku nad Odrou Jeseník nad Odrou

Vojáci pomáhají v okolí Nového Jičína Likvidace následků povodní v okolí Nového Jičína Odklízení sutí

„Po dohodě s panem premiérem jsem ověřil situaci na místě. V pondělí bude vláda celkovou situaci v postižených regionech znovu a podrobně hodnotit. Také proto pro mě bylo velmi důležité hovořit s místními lidmi, se členy krizových štábů, veliteli i vojáky přímo při práci. Jde nám především o to, aby pomoc armády při odstraňování následků byla co nejvíce efektivní. Pokud to bude situace vyžadovat, je možné stávající asistenci armády dále rozšířit,“ zdůrazňuje ministr Martin Barták.

Na oběd v polních podmínkách je armáda zvyklá Dílo zkázy po povodních v Jeseníku nad Odrou MO Barták s velitelem IZS v oblasti Vlčkem hodnotí dosavadní spolupráci všech nasazených složek MO Barták probírá situaci s hejtmanem Moravskoslezského kraje Palasem

S hejtmanem Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem, starostou Nového Jičína Ivanem Týle a velitelem krajských složek integrovaného záchranného systému Vladimírem Vlčkem se shodli, že dosavadní bezchybná spolupráce všech stran při záchranných pracích i při probíhajícím odstraňování nejvážnějších následků povodní přinesla celému regionu znatelnou úlevu.

Prvních 200 vojáků 7. mechanizované brigády bylo na základě požadavků krizových štábů nasazeno již v pátek 26. června 2009 v časných ranních hodinách v Jeseníku nad Odrou (okr. Nový Jičín). Do dnešního odpoledne se práce v postižené obci výrazně posunuly: „Pomoc armády byla stejně rychlá jako účinná. Doufáme, že díky tomu bude obec velmi brzy z nejhoršího očištěna tak, abychom se v dalším mohli ještě více soustředit na potřeby lidí a nejnutnější opravy,“ řekl ministrovi obrany starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček. S ním ministr Martin Barták diskutoval i o jiných možnostech pomoci občanům a jejich rodinám, například organizací dětských táborů pro děti z postižených obcí.

Krátký odpočinek vojáků před dalším bojem s následky povodní MO Barták v diskusi  se starostou Jeseníku nad Odrou Machýčkem o tom, co bude dál  Vojákům nasazeným v Jeseníku nad Odrou velí mjr. Petr Plk. Šmehil z velitelství společných sil, velitel 7.mb plk. Střecha a MO Barták v Jeseníku nad Odrou 

Dalších více než 300 vojáků stejné brigády od pátku pomáhá podle požadavků krizového štábu Moravskoslezského kraje v katastru Nového Jičína. V obci Žilina bylo v sobotu nasazeno na 130 z nich. Také zde vojáci rozdělení do skupin po celé délce obce intenzivně a systematicky pokračovali v odklízení trosek a odvozu naplavenin a odpadů, ale také ve vyklízení zatopených domů a sklepů.

Celkem bylo v sobotu 27. června 2009 v postižených oblastech nasazeno více než 550 vojáků s potřebnou technikou. Nejnověji byli vysláni k posílení zásobování pitnou vodou do obce Jeseník. „Nepochybuji, že v terénu zůstaneme tak dlouho a v takovém počtu, jak jen to budou místní lidé potřebovat,“ zdůraznil místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták.

Foto: Jiří Bureš a autor

video Video (Jiří Bureš, PIC MO)