Vojenští záchranáři také v Ženklavě

Po nasazení vojáků 7. mechanizované brigády na pomoc obyvatelstvu při likvidaci následků povodní pomáhají i vojáci z útvarů 15. ženijní brigády.

V sobotu byla Armáda České republiky požádána cestou Hasičského záchranného systému o cisternu na pitnou vodu do Jeseníku (okr. Jeseník). Ta by měla být dopravena na místě ještě dnes večer. Na průzkumu k obnově mostu se zde bude podílet expert z Univerzity obrany. Nevylučuje se ani nasazení vojenských geodetů.

Armáda měla v sobotu 27. června 2009 k 17. hodině nasazeno celkem 555 osob a 44 kusů techniky.


Kopřivnice - Ženklava

Na základě nařízení zástupce náčelníka Generálního štábu AČR - ředitele Společného operačního centra MO došlo v pátek 26. června 2009 k nasazení příslušníků samostatné záchranné roty Olomouc v Kopřivnici-Ženklavě.

Celkem 10 osob a dva kusy techniky (T-815, T-815 UDS) byly nasazeny v Kopřivnici – Ženklavě na likvidaci následků povodní a zabezpečení běžného života obce.

V sobotu 27. června 2009 v 08.00 hod. došlo k zahájení speciálních záchranných prací ve výše jmenované části obce.

Průběh provádění záchranných prací je prováděn podle potřeb a pokynů starostky a krizového štábu města.

Jeseník

K dalšímu nasazení příslušníků samostatné záchranné roty Olomouc v počtu 30 osob s 12 kusy techniky došlo v obci Jeseník (okr. Jeseník).

Vojáci pomáhají při zprůjezdnění silnice I. třídy směr Ramzová a dále při likvidaci následků povodní a zabezpečení běžného života obce.

Všechny záchranné práce v oblasti Jeseník koordinuje velitel zásahu z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Více informací o útvarech 15. ženijní brigády naleznete na www.15zzb.cz/


Autor: praporčík Jiří Zbránek, vedoucí praporčík a tiskový a informační důstojník samostatné záchranné roty, Olomouc