Tak přísaháme!

Autor: Miroslav Šindelář

V pátek 8. května 2009 složilo vojenskou přísahu na Hradčanském náměstí v Praze 270 vojenských profesionálů, kteří absolvovali tříměsíční přípravu na Vojenské akademii ve Vyškově.

Slavnostní vojenská přísaha se uskutečnila za přítomnosti vrchního velitele ozbrojených sil ČR a prezidenta republiky Václava Klause, předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, místopředsedyně vlády a ministryně obrany Vlasty Parkanové a dalších vedoucích představitelů Ministerstva obrany ČR, generality Armády České republiky a dalších hostů, mezi nimiž nechyběli rodinní příslušníci přísahajících vojáků.

Jak uvedl velitel velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Jaromír Zůna, všichni dnes přísahající vojáci už vědí, kde budou vykonávat svou službu a jaké funkce obsadí. Mezi nováčky je asi dvacet procent žen, což svědčí o tom, že kariéra vojenského profesionála už není výsadní doménou mužů.

Nástup jednotek na Hradčanské náměstí 1 Nástup jednotek na Hradčanské náměstí 2 Nastoupené jednotky ke složení přísahy 1 Příchod čestných hostů slavnostní vojenské přísahy

Přinesení bojových praporů Nastoupené jednotky  k vykonání přísahy na Hradčanském náměstí Přehlídka nastoupených jednotek prezidentem republiky a ministryní obrany  Defilé Čestné stráže  AČR s historickými  bojovými prapory

Tribuna s čestnými hosty vojenské přísahy "Tak přísaháme !"  znělo Hradčanským náměstím v Praze Prezident Václav Klaus předal kytici Vlastě Parkanové K atmosféře slavnostní vojenské přísahy přispělo nádherné slunečné počasí

Prezident republiky v projevu k novým vojenským profesionálům řekl, že se přísaha koná ve významný den, kterým si připomínáme ukončení 2. světové války. Vzpomněl hrdinství nejen našich vlastenců, kteří bojovali v zahraničí za naši svobodu na bojištích 2. světové války, ale také hrdinství dnešních vojáků.

Apeloval na současnou generaci vojáků, aby si vzala za vzor mravní hodnoty, které jsou spojeny s vojáky Československých legií. „Není náhodou, že vojenskou přísahu skládáte zde, v blízkosti Pražského hradu, jednoho z nejvýznamnějších symbolů české státnosti. Vojáci, přísahou, kterou jste právě složili, jste se stali příslušníky Armády České republiky. Armády, která se hlásí k nejlepším tradicím československých a českých ozbrojených sil. Armády, která si již léta buduje nové vlastní tradice svou účastí v zahraničních misích i při odstraňování následků živelních katastrof na našem území,“ uvedl prezident Václav Klaus.

Ministryně obrany Vlasta Parkanová poté zdůraznila skutečnost, že jsme součástí Severoatlantické aliance a že se tedy plně podílíme na systému zabezpečení a využití kolektivní obrany. Popřála vojákům mnoho úspěchů v jejich další životní kariéře.

Na závěr slavnostní vojenské přísahy předal prezident republiky místopředsedkyni vlády a ministryni obrany v demisi Vlastě Parkanové kytici květů jako výraz poděkování za její práci v odstupující vládě.

videoVideo: