Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » Slavnostní nástup útvaru u příležitosti 5. výročí vzniku VÚ 2316 Praha

Slavnostní nástup útvaru u příležitosti 5. výročí vzniku VÚ 2316 Praha

V pondělí 30. dubna 2009 se v areálu kasáren v Čínské ulici na Praze 6 za účasti čelných představitelů resortu Ministerstva obrany a dalších čestných hostů uskutečnil slavnostní nástup při příležitosti 5. výročí vzniku VÚ 2316 Praha.
Historie stálé vojenské posádky Praha se datuje již od roku 1621 a je výjimečná tím, že její kontinuita za celou dobu trvání nebyla nikdy přerušena. Současný útvar vznikl dne 1. dubna 2004 na bázi zrušené 6. zabezpečovací základny MO od které převzal bojový prapor, čestný název „Pražského povstání“ a znak.
Samotné oslavy vzniku útvaru měly důstojný a bohatý program. Spolu s jeho současnými a bývalými příslušníky si přišli na úspěchy minulých let vzpomenout náměstek ministryně obrany František Padělek, první zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Josef Prokš, starosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa a další hosté. Stranou pak nezůstali ani zástupci resortu Ministerstva vnitra a ostatních organizací, s nimiž posádka při zabezpečování akcí úzce spolupracuje.

fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3 fotografie 4 

Nastoupené jednotky nejprve vyslechly vyhlášení personálních rozkazů o udělení pamětních odznaků a mincí vybraným příslušníkům útvaru věnovaných náčelníkem GŠ AČR generálporučíkem Vlastimilem Pickem, velitelem Posádkového velitele Praha plukovníkem gšt. Pavlem Kantorem a Sdružením válečných veteránů České republiky.

  fotografie 5 fotografie 6 fotografie 7 fotografie 8

Poté představitelé Sdružení válečných veteránů dekorovali bojový prapor Posádkového velitelství Praha svou pamětní stuhou.
Významným bodem programu bylo předání „Ceny míru“ Posádkovému velitelství Praha. Toto prestižní ocenění obdržel armádní generál Tomáš Sedláček, čestný příslušník PVP z rukou starosty města Vídeň dne 13. března 2008 při oslavách osvobození města Sovětskou armádou, jako vůbec první zahraniční voják, účastník 2. světové války. Generál Sedláček předal tuto cenu do rukou plukovníka Kantora, který pana generála ujistil, že cena bude uložena na čestném místě v síni tradic útvaru.

 fotografie 9 fotografie 10 fotografie 11

Na závěr si pak přítomní hosté mohli prohlédnout techniku útvaru a vnitřní prostory budovy Posádkového velitelství včetně nově upravené síně tradic.