Armáda » Informační servis » Fond solidarity » Vojenský fond solidarity

Vojenský fond solidarity

Vojenský fond solidarity, byl založen 9. března 2015 pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Hradní stráži a Vojenské kanceláři prezidenta republiky ve spolupráci s Charitou České republiky.

Vojenský fond solidarity podporuje vojáky a jejich rodiny, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci.


Více na www.fondsolidarity.army.cz