Vojenská resortní vyznamenání

Ministryně obrany Vlasta Parkanová rozhodla svým rozkazem ze dne 30. září 2008 o doplnění vojenských resortních vyznamenání o „Kříž obrany státu ministra obrany České republiky“ a „Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky“. Zároveň rozhodla o zřízení čestné pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky.

Zřízením Kříže obrany státu a Vyznamenání Zlaté lípy navazuje Ministerstvo obrany na tradici obdobných resortních vyznamenáním udělovaných v prvorepublikovém období. První ocenění je udělováno zejména za bojové a vojenské činy či záchranu lidských životů, druhé za výrazný přínos pro rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky.

 

 

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to zejména vojákům a dalším občanům České republiky a cizím státním příslušníkům. Kříž obrany státu ministra obrany České republiky se uděluje za hrdinství v boji, za vynikající velitelskou činnost v boji nebo těm, kteří se s nasazením vlastního života nebo zdraví zcela výjimečným způsobem zasloužili o obranu České republiky a jejího ústavního pořádku, záchranu lidských životů nebo značných hodnot na majetku České republiky, a to na jejím území i mimo něj. Kříž obrany státu ministra obrany České republiky má jeden stupeň a je možné jej udělit opakovaně.

Základní tvar Kříže obrany státu ministra obrany České republiky se odvolává na Československou revoluční medaili z roku 1918 a Československý válečný kříž 1939. Na lícové straně Kříže obrany státu ministra obrany České republiky je modifikovaný kříž pisánského typu na jednoduchém věnci oválného tvaru se zdobným motivem lipových trojlistů. Na střed kříže je položen znak Armády České republiky v barvě. Na kříž navazuje převýšení v podobě dvou spojených lipových půlvěnců, zavěšené na stuze. Na rubové straně Kříže obrany státu ministra obrany České republiky je ve středu vyražený nápis „MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY“, doplněný ploškou pro ražbu pořadového čísla. Stuha tkaná z hedvábí o šířce 37 mm je zelená. Jejím středem prochází pás tenkých pruhů v barvách národní trikolóry v opakujícím se pořadí bílá-červená-bílá-modrá (motiv stuhy Čs. válečného kříže 1939). Středem zelených polí stuhy prochází vždy dvojice tenkých zlatých pruhů.

Při předání Kříže obrany státu ministra obrany České republiky se současně předává listina o jeho udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména a příjmení osoby, které se uděluje a pořadového čísla jeho udělení. Listinu podepisuje ministr obrany České republiky.

 

 

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod, zejména lidského života, zdraví a majetku, základních principů demokratického a právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky, včetně vědecké a odborné práce. Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky má jeden stupeň a je možné jej udělit opakovaně.

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky vychází z návrhu výtvarníka Františka Kupky, příslušníka čs. zahraničního odboje ve Francii. Lícová stran a má tvar čtyřcípé hvězdy, jejíž střed je tvořen čtyřmi vzájemně propletenými kruhy červené barvy. Na středu mezi kruhy je položen zlatavý lipový list. Na vyznamenání navazuje převýšení v podobě dvou spojených lipových půlvěnců, zavěšené na stuze. Na rubové straně je ve středu hvězdy umístěn medailon se znakem Ministerstva obrany a opisy „MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY“ a „ČEST A VLAST“, doplněné ploškou pro ražbu pořadového čísla. Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky je zavěšeno na bílé, po okrajích modro-červeně lemované stuze. Středem stuhy prochází zlatý, tence zeleně lemovaný pruh.

Při předání Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky se současně předává listina o jeho udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména a příjmení osoby, které se Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky uděluje a pořadového čísla jeho udělení. Listinu podepisuje ministr obrany České republiky.

 

 

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky

Ministryně obrany Vlasta Parkanová zároveň rozhodla o zřízení Čestné pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky k ocenění osob, které se výrazným způsobem podílely a podílejí na rozvoji státu, a to ke dni 28. října 2008.

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky se uděluje vojákům, příslušníkům bezpečnostních sborů, dalším občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o významný počin při rozvoji České republiky, nebo mají dlouhodobé zásluhy v této oblasti.

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky je kruhového tvaru se stuhou. Obvod pamětní medaile lemují dva půlvěnce z lipových listů. Na lícové straně je znázorněn obrys České republiky s motivem českého lva a číslicí devadesát. Na rubové straně uprostřed je znak Ministerstva obrany s opisem MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY a místo pro ražbu pořadového čísla. Zelená náprsní průvlečná stuha je lemována barvami národní trikolory a jejím středem prochází silný pastelově žlutý pruh, kterým probíhá devět slabých zlatých pruhů.

Pamětní odznak štábního kapitána Václava Morávka

Pamětní odznak štábního kapitána Václava Morávka byl zřízen k ocenění výjimečných výsledků, kterých dosáhli občané při plnění významných úkolů ve prospěch bojových záloh.

Odznak se uděluje vojákům v Aktivní záloze AČR, občanským zaměstnancům a zaměstnancům státní a veřejné správy. Odznak je jednostupňový a může se nositeli udělit pouze jednou. Jeho udělování není spjato s žádným předem stanoveným termínem.


17. listopadu 2014