Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » Fotogalerie k přehlídkám v letech 1918 - 1939

Fotogalerie k přehlídkám v letech 1918 - 1939

Se souhlasem Vojenského historického ústavu Praha:

 

Fotogalerie: 1918 - 1939

Slavnostní nástup 21. střeleckého pluku čs.dobrovolnické armády na Pražském hradě v lednu 199

Stráž prezidentské standarty při slavnostním pochodu z roku 1936

Stráž praporu 21.střeleckého pluku čs. autonomní armády ve Francii při slavnostním nástupu v Darney 30.60 1918

Pěší pluk 28

Slavnostní nástup 21. střeleckého pluku čs. dobrovolnické armády na Pražském hradě v lednu 1919. Stráž prezidentské standarty při slavnostním pochodu z roku 1936. Stráž praporu 21. střeleckého pluku čs. autonomní armády ve Francii při slavnostním nástupu v Darney dne 30. června 1918. Pěší pluk 28 "Tyrše a Fügnera" při pochodu na Václavském náměstí v roce 1937.

Prezident T.G. Masaryk přehlíží spolu s generálem Pierrem Janinem, vrchním velitelem čs. armády v zahraničí, útvary pražské posádky před karlínskou Invalidovnou. r. 1920

Prezident republiky T.G. Masaryk přehlíží útvary pražské posádky při příležitosti 10. výročí bitvy u Zborova na pražském Vypichu.

Slavnostní pochod jezdectva 1936

Slavnostní pochod pěchoty 1936

Prezident T. G. Masaryk přehlíží spolu s generálem Pierrem Janinem, vrchním velitelem čs. armády v zahraničí, útvary pražské posádky před karlínskou Invalidovnou v roce 1920. Prezident republiky T. G. Masaryk přehlíží útvary pražské posádky při příležitosti 10. výročí bitvy u Zborova na pražském Vypichu. Slavnostní pochod jezdectva 1936. Slavnostní pochod pěchoty 1936.

Historický okamžik předání kopie historického praporu 5. čs. střeleckého pluku ruských legií pěšímu pluku 5

Příslušníci vojskových těles 1. divize 28. října 1936 při přehlídce na počest rumunského krále Carolla II. a korunního prince Michala. Před tribunou na dnešním Náměstí Jana Palacha, pochoduje kanónová četa jednoho z pražských pěších pluků...

Slavnostní pochod jezdectva čs.armády

Slavnostní nástup čs. armády na strahovském stadionu před přehlídkou v roce 1936

Historický okamžik předání kopie historického praporu 5. čs. střeleckého pluku ruských legií pěšímu pluku 5 "Tomáše Garrigue Masaryka" - 1929. Příslušníci vojskových těles 1. divize 28. října 1936 při přehlídce na počest rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala. Před tribunou na dnešním Náměstí Jana Palacha, pochoduje kanónová četa jednoho z pražských pěších pluků... Slavnostní pochod jezdectva čs.armády (druhá polovina 30. let 20. stol.). Slavnostní nástup čs. armády na Strahovském stadionu před přehlídkou v roce 1936.

 Rumunský král Caroll II., korunní princ Michal a prezident republiky dr. Edvard Beneš přehlížejí jezdeckou jednotku čs.armády v říjnu 1936

Generál Jan Syrový (v automobilu za řidičem), velitel Čs. vojska na Rusi a jeden z pozdějších ministrů národní obrany a náčelníků Hlavního štábu, se vrátil do vlasti 17. července 1920

Rumunský král Carol II., korunní princ Michal a prezident republiky dr. Edvard Beneš na tribuně při přehlídce v říjnu 1936

Příjezd rumunského krále Carola II a korunního prince Michala a prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše k tribuně přehlídky v říjnu 1936

Rumunský král Carol II., korunní princ Michal a prezident republiky dr. Edvard Beneš přehlížejí jezdeckou jednotku čs. armády v říjnu 1936. Generál Jan Syrový (v automobilu za řidičem), velitel Čs. vojska na Rusi a jeden z pozdějších ministrů národní obrany a náčelníků Hlavního štábu, se vrátil do vlasti 17. července 1920. Rumunský král Carol II., korunní princ Michal a prezident republiky dr. Edvard Beneš na tribuně při přehlídce v říjnu 1936. Příjezd rumunského krále Carola II a korunního prince Michala a prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše k tribuně přehlídky v říjnu 1936.

Cyklistická jednotka před tribunou v roce 1936

Pohled z tribuny při přehlídce v roce 1936

Rumunský král Carol II a korunní princ Michal při přehlídce čs. armády 28. října 1936 v hlavním městě

Příslušníci pěšího pluku 5

Cyklistická jednotka před tribunou v roce 1936. Pohled z tribuny při přehlídce v roce 1936. Rumunský král Carol II a korunní princ Michal při přehlídce čs. armády 28. října 1936 v hlavním městě. Příslušníci pěšího pluku 5 "Tomáše Garrigue Masaryka" dávají k poctě zbraň na Staroměstském náměstí (kolem poloviny 20. let 20. stol.).

Slavné chvíle prezidenta-osvoboditele TGM, všech státotvorných občanů republiky i metropole. Prezident doprovázen svými věrnými bojovníky, v den návratu do vlasti 21.11.1918 na Václavském nám

Hudba dragounského pluku 8

Čelo přehlídky čs. armády se symboly hlav států, tedy Československé republiky a Rumunska

Slavnostní pochod jezdectva v roce 1934 na dnešním Náměstí Curieových v Praze

Slavné chvíle prezidenta-osvoboditele TGM, všech státotvorných občanů republiky i metropole. Prezident doprovázen svými věrnými bojovníky, v den návratu do vlasti 21. listopadu 1918 na Václavském náměstí. Hudba dragounského pluku 8 "Knížete Václava Svatého" čs. armády při slavnosti 27. září 1936. Čelo přehlídky čs. armády se symboly hlav států, tedy Československé republiky a Rumunska. Slavnostní pochod jezdectva v roce 1934 na dnešním Náměstí Curieových v Praze.

Pochod 22. čs. střeleckého pluku v Paříži 14.7. 1918

Nástup stráží praporů a standart vojskových těles čs. armády ve druhé pol. 30. let 20. století.

Slavnostní pochod pěchoty v roce 1936

Světlomety dělostřelectva proti letadlům před tribunou v roce 1936.

Pochod 22. čs. střeleckého pluku v Paříži 14. července 1918. Nástup stráží praporů a standart vojskových těles čs. armády ve druhé pol. 30. let 20. století. Slavnostní pochod pěchoty v roce 1936. Světlomety dělostřelectva proti letadlům před tribunou v roce 1936.

Bombardovací stroje Letecké brigády nad strahovským stadionem při příležitosti X. všesokolského sletu 6. července 1938.

Pěchota čs. armády koná pochod před ministrem národní obrany Františkem Machníkem na strahovském stadionu v roce 1936.

Slavnostní nástup jedné z čet (v uniformách čs. legií v Itálii) na nádvoří Pražského hradu - 2. pol. 30. let 20. století.

Slavnostní nástup čs.armády na strahovském stadionu v Praze před přehlídkou v r. 1936.

Bombardovací stroje Letecké brigády nad Srahovským stadionem při příležitosti X. všesokolského sletu 6. července 1938. Pěchota čs. armády koná pochod před ministrem národní obrany Františkem Machníkem na Strahovském stadionu v roce 1936. Slavnostní nástup jedné z čet (v uniformách čs. legií v Itálii) na nádvoří Pražského hradu - 2. pol. 30. let 20. století. Slavnostní nástup čs.armády na Strahovském stadionu v Praze před přehlídkou v roce 1936.

Přehlídka pěšího pluku 28

Slavnostní nástup Hradní stráže na ploše strahovského stadionu v r. 1937.

Ministr národní obrany František Machník přehlíží jednotky čs. armády na strahovském stadionu v roce 1936.

Standarty dělostřeleckých pluků 1 a 101 při slavnostním nástupu (počátek 30. let 20. století).

Přehlídka pěšího pluku 28 "Tyrše a Fügnera" na Staroměstském náměstí (kolem pol. 20. let). Slavnostní nástup Hradní stráže na ploše Strahovského stadionu v roce 1937. Ministr národní obrany František Machník přehlíží jednotky čs. armády na strahovském stadionu v roce 1936. Standarty dělostřeleckých pluků 1 a 101 při slavnostním nástupu (počátek 30. let 20. století).

Defilé dragounského pluku 1

Generál Jan Syrový při přehlídce útvarů 1. divize v Lounech v roce 1926

Defilé pěšího pluku 28

Ministr národní obrany František Udržal přehlíží spolu se spojeneckými generály a důstojníky útvary pražské posádky (prostor před Invalidovnou v Praze-Karlíně, říjen 1921)

Defilé dragounského pluku 1 "Jana Jiskry z Brandýsa" na Staroměstském nám. 24. května 1936. Generál Jan Syrový při přehlídce útvarů 1. divize v Lounech v roce 1926. Defilé pěšího pluku 28 "Tyrše a Fügnera" na Václavském náměstí v roce 1937. Ministr národní obrany František Udržal přehlíží spolu se spojeneckými generály a důstojníky útvary pražské posádky (prostor před Invalidovnou v Praze-Karlíně, říjen 1921).

Slavnostní tribuna před přehlídkou čs. armády po závěrečných cvičeních čs. armády v roce 1936. Prezident republiky dr. Edvard Beneš při projevu.

Slavnostní nástup Hradní stráže na strahovském stadionu v roce 1937

Slavnostní pochod čs. armády na strahovském stadionu před přehlídkou v roce 1936

Rumunská královská garda při přehlídce čs. armády v říjnu 1936 na dnešním Náměstí Jana Palacha v Praze

Slavnostní tribuna před přehlídkou čs. armády po závěrečných cvičeních čs. armády v roce 1936. Prezident republiky dr. Edvard Beneš při projevu. Slavnostní nástup Hradní stráže na Strahovském stadionu v roce 1937. Slavnostní pochod čs. armády na Strahovském stadionu před přehlídkou v roce 1936. Rumunská královská garda při přehlídce čs. armády v říjnu 1936 na dnešním Náměstí Jana Palacha v Praze.

Ministr národní obrany František Machník přehlíží jednotky čs. armády na strahovském stadionu v roce 1936

Cyklistická jednotka defiluje před tribunou. V popředí hudba jednoho z pluků pražské posádky (r.1936)

Pochod stráže standarty dragounského pluku čs. armády při přehlídce v r. 1936

Francouzský generál Pierre Janin, vrchní velitel čs. armády v zahraničí přehlíží 1. čs. střelecký pluk

Ministr národní obrany František Machník přehlíží jednotky čs. armády na Strahovském stadionu v roce 1936. Cyklistická jednotka defiluje před tribunou. V popředí hudba jednoho z pluků pražské posádky (rok 1936). Pochod stráže standarty dragounského pluku čs. armády při přehlídce v roce 1936. Francouzský generál Pierre Janin, vrchní velitel čs. armády v zahraničí přehlíží 1. čs. střelecký pluk.

Nástup pěchoty v roce 1936

Ministr národní obrany Bohumír Bradáč přehlíží pluk 9

Rumunská královská garda při přehlídce čs. armády v říjnu 1936

Slavnostní pochod jezdectva v roce 1934 v Praze mezi dnešním Náměstím Curieových a Náměstím Jana Palacha v Praze

Nástup pěchoty v roce 1936. Ministr národní obrany Bohumír Bradáč přehlíží pluk 9 "Karla Havlíčka Borovského" v Duchcově 21. května 1934. Rumunská královská garda při přehlídce čs. armády v říjnu 1936. Slavnostní pochod jezdectva v roce 1934 v Praze mezi dnešním Náměstím Curieových a Náměstím Jana Palacha v Praze.

Ústřední místo mezi zahraničními vojenskými delegacemi zaujímali hosté z Francie. Generál Maxime Weygand, náčelník GŠ francouzské armády ( v popředí), přehlíží v říjnu 1921 čestnou jednotku pěšího pluku 5

Slavnostní pochod pěchoty v roce 1936

Lehké tanky vz.34 ze stavu pluku útočné vozby 1 defilují 28. října před rumunským králem Carolem II, korunním princem Michalem a nejvyššími československými ústavními činiteli

Čs. armáda vítá rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala v říjnu 1936

Ústřední místo mezi zahraničními vojenskými delegacemi zaujímali hosté z Francie. Generál Maxime Weygand, náčelník GŠ francouzské armády (v popředí), přehlíží v říjnu 1921 čestnou jednotku pěšího pluku 5 "Tomáše Garrigue Masaryka" na Hradčanském náměstí v Praze. Slavnostní pochod pěchoty v roce 1936. Lehké tanky vz.34 ze stavu pluku útočné vozby 1 defilují 28. října 1936 před rumunským králem Carolem II, korunním princem Michalem a nejvyššími československými ústavními činiteli. Čs. armáda vítá rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala v říjnu 1936.

Nástup jednotek čs. armády při oslavách 20. výročí bitvy u Zborova v Hradci Králové v roce 1937

Hromadný přelet bombardovacích letounů Letecké brigády nad strahovským stadionem při X. všesokolském sletu 6. července 1938

Nástup jednotek čs. armády při oslavách 20. výročí bitvy u Zborova v Hradci Králové v roce 1937. Hromadný přelet bombardovacích letounů Letecké brigády nad strahovským stadionem při X. všesokolském sletu dne 6. července 1938.

Vloženo: 26. srpna 2008