Moderní technika v praxi

Zničení základny teroristů bylo hlavním námětem cvičení MC TOUR, které se uprostřed září 2002 uskutečnilo ve VVP Hradiště. Kromě spoluúčasti německé armády lze tuto akci jednoznačně charakterizovat širokým použitím nejmodernějších prostředků průzkumu, řízení a velení ze strany AČR. Následující přehled přináší stručnou charakteristiku vybraných systémů. Za zmínku stojí i to, že všechny byly vyvinuty a vyrobeny tuzemskými podniky.

Pasivní sledovací systém VĚRA

Systém nové generace vyvíjený na základě objednávky české armády od poloviny 90. let. Funguje na principu pasivního určování polohy zdroje signálu na základě vyhodnocení časových rozdílů příchodu signálu na tři přijímací stanoviště. Jinak řečeno, toto zařízení dokáže detekovat rádiové a ra.diotechnické signály z nejrůznějších vzdušných, pozemních nebo hladinových objektů, aniž by se jakkoli prozradilo. Určuje jejich souřadnice ve dvou nebo ve třech rozměrech, analyzuje přijímané signály a následně automaticky určuje typ cíle, popřípadě jeho funkční režim. Dnes systém VĚRA existuje minimálně ve třech provedeních, přičemž dokáže sledovat dráhy až 300 cílů současně. Na snímku je mobilní třídílný stožár VĚRA S/M na jednonápravovém podvozku s vlastním nezávislým zdrojem elektrické energie. Anténní jednotku o hmotnosti 300 kg je možné vztyčit až do výšky .17 m, a to i za větru o rychlosti do 30 m/s. Systém má celkovou hmotnost 7000 kg a třem osobám trvá jeho rozvinutí hodinu.

Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA

Autonomní systém schopný plnit dělostřelecký i vševojskový průzkum, který nahrazuje a svými možnostmi daleko předstihuje starší průzkumné systémy ve výzbroji AČR. Komplet SNĚŽKA dokáže zjišťovat, rozpoznávat a sledovat nejen celou škálu pohyblivých i stacionárních pozemních cílů, ale i nízkoletících vrtulníků či bezpilotních prostředků. Může rovněž pozorovat například i dopad dělostřeleckých granátů, vyhodnocovat jejich účinek v cíli a zadávat údaje pro opravu palby. Charakteristickým rysem kompletu je hydraulicky výsuvné rameno umístěné na prodlouženém a přepracovaném podvozku BVP-1, které dokáže vztyčit plošinu s průzkumnými a pozorovacími senzory až do výšky 14,7 m . Senzorová jednotka obsahuje radiolokátor (detekční dosah na tank do 32 km), denní přehledovou CCD kameru (detekční dosah 5 km), denní zaměřovací CCD kameru (rozpoznávací dosah 4,5 km), noční kameru (detekční dosah 1,6 km), termovizní kameru (dosah až 9 km) a laserový dálkoměr (dosah 20 km). Komplet SNĚŽKA je plovoucí, má bojovou hmotnost 17,45 t, na rovné pevné komunikaci dosahuje rychlost až 55 km/h a za stejných podmínek bez doplňování paliva ujede vzdálenost 600 km.

Lehký pozorovací a průzkumný systém LOS

Průzkum především pro dělostřelecké jednotky zajišťuje systém LOS na podvozku dělostřelecké pozorovatelny DP-90. Tento moderní systém je kompatibilní s obdobnými aliančními prostředky a stejně jako SNĚŽKA tvoří jednu z částí systému řízení palby dělostřeleckých jednotek ASPRO. LOS má otočnou senzorovou hlavu (náměr +. - 40 °, odměr +. - 200 °), kterou lze teleskopicky vysunout až do výšky 4,3 m. V ní je zabudována denní přehledová TV kamera typu CCD (detekční dosah do 5 km), denní zaměřovací kamera typu CCD (detekční dosah 10 km), infračervená kamera (s chlazeným nebo nechlazeným detektorem - dosah 6 km nebo 4 km), laserový dálkoměr (dosah 10 km) a laserový ozařovač/značkovač cílů. Vozidlo LOS má bojovou hmotnost 11 500 kg, v terénu dosahuje rychlost až 35 km/h, maximální dojezd se pohybuje okolo 300 km. Pokud má zasunutou senzorovou hlavu, není prakticky rozpoznatelný od běžného BVP-2.

Lehký průzkumný a pozorovací systém OKO

Nejnovější lehký přenosný průzkumný a pozorovací systém s rozsáhlou počítačovou podporou zavedený do výzbroje AČR v letošním roce. Tvoří jej pozorovací jednotka a terminál operátora. Oba mají hmotnost po 16 kg a jsou propojeny optickým kabelem. Pozorovací jednotku tvoří na třínohém podstavci umístěný manipulátor se senzorovou jednotkou, která obsahuje barevnou TV kameru typu CCD, infračervenou kameru s nechlazeným detektorem, laserový dálkoměr o dosahu 4 km, digitální magnetický kompas a přijímač GPS. Kromě toho je k dispozici i varovný systém blízkého dosahu na bázi geofonního čidla, které reaguje na chůzi nebo jiné aktivity člověka. Terminál operátora kromě robustního a odolného počítače s klávesnicí ještě tvoří plochý barevný displej a joystick pro dálkové ovládání manipulátoru se senzory s možností udělovat kruhový odměr a náměr do 30 stupňů.

Systém řízení dělostřelecké palby ASPRO

Variabilně řešený komplet umožňující automatizované plánování, přípravu a operační řízení přímé i nepřímé palby hlavňového dělostřelectva. Do budoucna se počítá s rozšířením působnosti na raketomety a minomety. ASPRO shromažďuje, vyhodnocuje, zpracovává a následně předává všechna nezbytná data či informace a řídí činnost dělostřeleckého praporu během jakékoli fáze palby nebo přesunu. Systém, který může být propojen s průzkumnými komplety SNĚŽKA a LOS, mobilní hydrometeorologickou stanicí OBLAK či dalšími prostředky, dokáže na digitální mapě zobrazovat pozici vlastních sil i protivníka, jednotlivé cíle, terénní i umělé překážky či bezpečnostní zóny. Rovněž sleduje zásoby a stav munice u jednotlivých palebných prostředků. Systém ASPRO zajišťuje jak plánování a optimalizaci vlastní palebné podpory, tak i co nejvýhodnější přesun jednotlivým prostředkům dělostřelecké a podpůrné techniky, kterým poskytuje příslušné navigační údaje.


Autor: Michal Zdobinský, AVIS

25. září 2002