ARTHUR - rozšířená informace od výrobce

ARTHUR je vysoce mobilní, plně koherentní radar určený k vyhledávání palebných prostředků protivníka a k navádění palby vlastního dělostřelectva, k čemuž využívá Dopplerova efektu.

Špičková radiolokační technologie se na první pohled odráží ve velmi jednoduše koncipované anténě, jež právě snadnou ovladatelností a velmi rychlou přípravou k provozu či přesunu zaručuje vysokou operabilitu celého systému. Nicméně v účelné designové jednoduchosti se skrývá nejmodernější anténní řada (anténa skládající se z mnoha anténních elementů).

Generátor radiových kmitočtů tvoří dvě skupiny (A/B) 24 různých frekvencí (kmitočtů) v rozpětí 5,4 - 5,9 GHz, čímž je ovládáno vychylování svazku v elevaci; pro vychýlení svazku v azimutu je využíváno 48 posouvačů fáze. Změnou skupin frekvencí (A/B) může operátor snížit na minimum jakékoliv vzájemné rušení mezi blízko rozmístěnými radary. Vyzařovací svazek je elektronicky natáčen v azimutu v rozsahu 1600 mils/90° a v elevaci 148 mils/8,3°. Anténa o rozměru 2,1 x 1,2 metru, která slouží jako vysílací i přijímací, je umístěna na točně, která umožňuje mechanické natáčení v azimutu, elevaci a automaticky kompenzuje sklon terénu v rozsahu +/- 7°.

Vysílací pulsní výkon až 25 kW a délka jednotlivých vysílaných subpulzů 320 ns zajišťuje extrémní přesnost i při zachycení přibližujícího se projektilu, přestože efektivní odrazná plocha např. dělostřeleckého granátu v takovém případě není větší než dvacetikorunová mince. Po zachycení projektilu probíhá sledování a současně ověřování zjištěných prvků, tzn., že radar vyhodnocuje odraznou plochu, úsťovou rychlost (v rozmezí 100 - 1400 m/s), radiální rychlost (18 - 1000 m/s), tření vzduchu kolem projektilu způsobené rotací atd., a současně predikuje další pozici projektilu.

Následně extrapoluje řadu změřených bodů, a protnutím s terénem vycházejícím z digitální databáze výšek (DTED 2) určí přesnou polohu střílejícího palebného prostředku a bod dopadu. Během procesu výpočtu je samozřejmě kompenzován vliv povětrnostních podmínek, a to zahrnutím MCM (meteorologická zpráva). Na základě změřených parametrů projektilu určí systém pomocí fuzzylogiky typ palebného prostředku (dělo/raketomet/minomet v rozlišení light/heavy), jakékoliv jiné klamné cíle jsou automaticky filtrovány a nejsou zobrazeny operátorovi. Takto je radar schopen sledovat osm projektilů současně, a jelikož celý tento proces trvá řádově jen několik sekund, je schopen vyhodnotit až 100 cílů za minutu.

fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3

fotografie 4

Pracovní dosah radiolokátoru je 20, 30 a 40 km v devadesátistupňové výseči, která je rozdělena do 16 subsektorů. Tyto subsektory může operátor dle zadáného úkolu jednotlivě vypínat, zapínat, zkracovat, prodlužovat, rozlišovat v módech (režimech) vyhledávání palebných prostředků protivníka či řízení palby vlastního dělostřelectva, čímž efektivně využije vysílací výkon a kapacitu procesoru, ale také flexibilně přizpůsobí vysílání taktickým požadavkům vycházejícím z aktuální situace.

Z operačního hlediska jsou způsoby použití radiolokátoru rozšířeny díky možnosti taktického nastavení pro určení priorit na jednotlivé typy palebných prostředků či na taktické zóny. Na základě informace ze zpravodajské skupiny o typu palebných prostředků protivníka lze vložit do taktického nastavení údaje z nichž ARTHUR automaticky určí počet střílejících prostředků a počet vystřelených ran pro určení způsobu vedení odvetné palby. Díky taktickým zónám lze varovat vlastní jednotky před palebným přepadem, spolupracovat v rámci koordinačních zón, či vygenerovat požadavek k palbě. Tento lze získat jednak automaticky, je-li palba vedena v dostřelu a hlavním směru vlastního dělostřelectva či na konkrétní cíl. Prvky pro vedení odvetné palby jsou datově přeneseny do interfacového počítače a následně systémem řízení palby ASPRO přímo až na samotný palebný prostředek. Takto je systém ARTHUR schopen navést palbu i v případě, že je zhoršená viditelnost (mlha, hustý déšť, husté sněžení). K pokrytí celé zájmové oblasti je nejvhodnější použití tří systémů a to z důvodu zaujetí postavení ve vhodném pozorovacím úhlu k daným palebným prostředkům, a rovněž k eliminaci odhalení protivníkem.

Radiolokátor ARTHUR je v dnešní době využíván zeměmi jako je Dánsko, Itálie, Kanada, Norsko, Španělsko, Švédsko, Řecko, U.S.A. a Velká Británie. Za posledních pět let byly radiolokátory použity v krizových oblastech zemí jako je Irák, Kuvajt a Afghánistán, a to k ochraně základen, ke zjišťování paleb porušujících mírové dohody a ke spolupráci s jednotkami rychlého nasazení v případě, že byla vedena palba ze zabydlené oblasti, kam nelze opětovat palbu. Pro využití radiolokátoru dělostřelectvem lze uvést následující příklad:

Je-li vedena palba na 15 km (náplň 1) je doba letu střely 43 s. Při průměrných nadmořských výškách v ČR je pravděpodobnost, že se projektil objeví nad horizontem do 5 s, výpočet postavení střílejícího palebného prostředku a vygenerování požadavku k palbě trvá 8-10 s, za použití datového přenosu systémem ASPRO, který spočítá prvky pro palbu na jednotlivá děla, je tedy možné opětovat palbu dřív, než se zachycený projektil dotkne země. A v případě, že je nepřátelská palba směřována do radiolokátorem sledované oblasti, je možno v tomto případě varovat vlastní jednotky 25 sekund před dopadem. Oba módy (režimy) je totiž možné použít současně.


Autorka:

Hana Trávníková

Instructor and Offset Support

Saab Czech s. r. o.

Sokolovská 79/192, 186 00 Prague 8, Czech Republic

Phn.: +420 234 703 871

Fax.: +420 234 703 822

Mob.: +420 602 757 781