Závěry ze cvičení IZS v Jihomoravském kraji

Spolu s jihomoravskými veterináři a hasiči se do cvičení „NÁKAZA“ aktivně zapojili také vojáci Armády České republiky (AČR).

Podle scénáře cvičení, kdy záchranáři zjistili rozsáhlé rozšíření nákazy ptačí chřipkou na farmě brojlerů ve Stálkách na Znojemsku, bylo bezpodmínečně nutné vyžádat pomoc u armády.

K úspěšnému splnění úkolů bylo u Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi rozvinuto operační středisko, které v součinnosti s Velitelstvím společných sil Olomouc, Krajským vojenským velitelstvím Brno a Ústřední veterinární základnou Hlučín plnilo veškeré požadavky přicházející z krizového štábu hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka.

Komplexní zabezpečení všech požadavků potvrdilo, že i přes provedenou reorganizaci ženijních záchranných praporů je armáda schopna plnohodnotně zajistit včasnou a účinnou pomoc obyvatelům postižených oblastí.

Cvičení opětovně prokázalo, že se složky IZS mohou na armádní podporu plně spolehnout při řešení různých druhů havárií a katastrof. To také vyjádřil při vyhodnocení řídící cvičení Peter Macko (tajemník bezpečnostní rady JmK).

Vysoce ocenil včasnou reakci, vstřícnost a profesionalitu příslušníků AČR. Zároveň zmínil, že i při dalších cvičeních, která Jihomoravský kraj připravuje na letošní rok, předpokládá intenzivní zapojení AČR v blízké součinnosti se složkami IZS.


Autoři: major Jiří Pytlík, majorka Ivana Pavlová, tiskoví mluvčí velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav