V Brdech hřměly dělostřelecké salvy

Autor: kapitán Michal Abrhám, tiskový a informační důstojník 13. dělostřelecké brigády Jince

Ve dnech 18. - 20. března 2008 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy uskutečnil nácvik střelby a řízení palby s bojovou ostrou střelbou 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu z posádky Jince.

Námětem hlavní části cvičení bylo splnění úkolů palebné podpory brigádního úkolového uskupení v obraně v operaci na vynucení míru. Jednalo se o prověrku sladěnosti a připravenosti dělostřeleckého oddílu ze stupně brigáda, jejíž cílem bylo prověřit štáb a cvičící jednotky v oblasti technického a taktického řízení palby s využitím automatizovaného systému řízení palby ASPRO a při jeho výpadku. Došlo samozřejmě i na oblast všestranného zabezpečení boje. 

Celý nácvik řídil velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak. Na výpočet prvků pro střelbu a na plnění jednotlivých palebných úkolů dohlíželi zkušení vojskoví a palební rozhodčí z Univerzity obrany v Brně, Vojenské akademie ve Vyškově i z Velitelství společných sil. I přes husté sněžení, špatnou viditelnost a silný vítr mohl na závěr cvičení plukovník Kožiak konstatovat, že stanovené cíle a úkoly byly splněny.

V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 1 V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 2 V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 3 V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 4

V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 5 fotografie 10 V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 6

V uvedeném termínu plnila úkoly odborně taktického cvičení spojovací rota velitelství brigády, která zabezpečovala systém spojení mezi hlavním místem velení a cvičícími jednotkami. Společně s dělostřeleckým oddílem se nácviku zúčastnily i dva radiolokátory ARTHUR, které využívají ostré bojové střelby pro vlastní výcvik a to především pro přípravu operátorů a sladění činnosti osádek. O pravidelné jídlo se v polních podmínkách starali příslušníci provozní čety, jejichž práci si cvičící vojáci pochvalovali třikrát denně při odběru stravy.

Ve čtvrtek 20. března se v rámci probíhajícího cvičení uskutečnily ukázky výcviku a střeleb pro členy Klubu vojenských důchodců z posádky Příbram a příslušníky Policie České republiky. Vojenští senioři společně s policisty si ve VVP Brdy prohlédli činnost baterie 152mm samohybných kanónových houfnic a 122mm raketometů v palebném postavení. Dále je čekala ukázka činnosti na hlavním místě velení 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu a na závěr dopolední části bojová ostrá střelba z raketometů z prostoru cílové plochy Brda.

V posádce Jince je po dobrém obědě náčelník štábu podplukovník Jiří Roček krátce seznámil s 13. dělostřeleckou brigádou a provedl je kasárnami. Na závěr návštěvy podplukovník Roček předal předsedovi Klubu vojenských důchodců plukovníkovi ve výslužbě Janu Klemšovi plaketu 13. db. Kromě nových zážitků a oprášených vzpomínek na léta jejich vlastní služby v armádě si vojenští senioři odnášeli i drobné upomínkové předměty.

V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 7 V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 8 V Brdech hřměly dělostřelecké salvy 9