Liberečtí chemici si na slavnostním nástupu připomněli významné svátky

Liberečtí chemici si na slavnostním nástupu připomněli významné svátky

35. výročí vzniku brigády radiační, chemické a biologické ochrany, 60. výročí působení chemického vojska v severočeském Liberci a další kulatá výročí byla důvodem k uspořádání slavnostního nástupu.

Ten se uskutečnil v pátek 21. září 2012 na libereckém náměstí Dr. Edvarda Beneše.

Spolu se současnými vojáky liberecké posádky si tyto významné události připomněli nejen představitelé státu či bývalí velitelé, ale všichni, kteří se stále ve skrytu srdce cítí chemiky .

Mezi hosty před zdejší novorenesanční radnicí liberečtí přivítali především Přemysla Sobotku – prvního místopředsedu Senátu Parlamentu ČR, a prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Miroslava Žižku. Přítomni byli zástupci Libereckého kraje a nechyběli ani bývalí velitelé brigády, náčelníci chemického vojska, představitelé složek Integrovaného záchranného systému, zástupci vojenských sdružení a organizací a další hosté.

V pátek už od osmé hodiny ranní předváděli liberečtí chemici část svého profesionálního umění široké veřejnosti.

Před obchodním centrem Plaza v ulici 5. května tak mohli diváci ocenit výkony vojáků při slaňování ze střechy obchodního domu nebo při boji z blízka. Prohlédnout si současné moderní vybavení mobilních chemických laboratoří, vybavení zdravotnické služby či se zastavit při prohlídce techniky i materiálu pro radiační, chemický a biologický průzkum a dekontaminaci. Mnohé z návštěvníků zaujala ukázka dnešních prostředků individuální ochrany, či ukázka odběru vzorků z těžce dostupných míst.

Příjemnou náladu návštěvníků u obchodního centra jistě umocnilo vystoupení cimbálovky Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Od roku 2003 vyčleňuje liberecká brigáda pravidelně své chemické odřady v síle jedné roty do sestavy jednotek Sil rychlé reakce (NRF – NATO Response Force). Letos už počtvrté byla Česká republika pověřena výstavbou a velením mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany pro tyto síly.

To je fakt, který svědčí o prestiži, kterou čeští chemici mezi spojenci mají. Ostatně jasným uznáním kvalit našich chemiků je také vytvoření česko-britského Velitelství brigády RCHBO pro Spojenecký sbor rychlé reakce.

To vzniklo v Liberci v roce 2008 a jeho úkolem je sjednotit koncepci ochrany proti zbraním hromadného ničení v rámci sboru a velet přiděleným jednotkám v operaci.

Od války v Perském zálivu a tedy prvním nasazením našich vojáků v novodobých dějinách české armády v letech 1990 -1991, se bez zdejších chemiků neobešla žádná zahraniční mise příslušníků Armády České republiky. V současné době působí v Afghánistánu v misi ISAF KAIA jednotka chemické a biologické ochrany, kterou tvoří vojáci 31. brigády RCHBO a biologové Ústředního vojenského zdravotnického ústavu z Prahy.

Na pomoc chemiků vzpomínají s uznáním také lidé na Liberecku, kudy se v roce 2010 prohnala povodeň. Liberečtí pomáhali civilnímu obyvatelstvu také při ničivých povodních v roce 2002 v Praze. Před tím už v roce 1997 zasahovali při odstraňování následků povodní na severní Moravě.

Své jedinečné zkušenosti uplatnili chemici při zabezpečení významných událostí. Za ně si připomeňme třeba Summit NATO v estonském Tallinnu v roce 2010 či XXXVIII. letní olympijské hry a XII. Paralympijské hry v řeckých Aténách v roce 2004. Tehdy spolehlivě dohlíželi nad bezpečností účastníků těchto setkání.

Všechna tato fakta shrnuli ve svých zdravicích řečníci. Liberečák Přemysl Sobotka podtrhl svou hrdost na zdejší chemiky. Generál Miroslav Žižka zase zdůraznil fakt, že chemici byli prvními z novodobé české armády, kteří velmi úspěšně zvládli transformaci do struktur Severoatlantické aliance.

"Práce vojenských chemiků je nesmírně náročná. Každá chyba může znamenat nedozírné následky. Je třeba ale dodat s velkou dávkou hrdosti, že to se našim příslušníkům nestává. Je proto na místě upřímně poděkovat všem vojákům 31. brigády, stejně jako jejich předchůdcům za mimořádné pracovní nasazení i za elán a profesionální zájem, se kterým svou práci vykonávají a popřát jim podobné úspěchy a hodně zdaru i v budoucnosti.Oslavte co nejlépe všechna vaše kulatá výročí a pokračujte stále stejně dobře v plnění svých úkolů, "  řekl první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka.


Fotogalerie
 • Instruktoři speciální tělesné přípravy předvedli část ze svého umění veřejnosti Instruktoři speciální tělesné přípravy předvedli část ze svého umění veřejnosti Instruktoři speciální tělesné…
 • O techniku libereckých chemiků byl zájem hned od chvíle , kdy ji řidiči zaparkovali před Obchodním centrem Plaza O techniku libereckých chemiků byl zájem hned od chvíle , kdy ji řidiči zaparkovali před Obchodním centrem Plaza O techniku libereckých chemiků…
 • Zájem o ukázky, zvláště mezi mládeží, byl od samého rána veliký Zájem o ukázky, zvláště mezi mládeží, byl od samého rána veliký Zájem o ukázky, zvláště mezi…
 • Liberečtí chemici předvedli veřejnosti část ze svých dovedností Liberečtí chemici předvedli veřejnosti část ze svých dovedností Liberečtí chemici předvedli…
 • Ukázky práce chemiků se těšili opravdovému zájmu veřejnosti Ukázky práce chemiků se těšili opravdovému zájmu veřejnosti Ukázky práce chemiků se těšili…
 • Vojáci liberecké posádky pochodují na náměstí dr. Edvarda Beneše Vojáci liberecké posádky pochodují na náměstí dr. Edvarda Beneše Vojáci liberecké posádky…
 • Vojáci vzdávají čest přinesenému bojovému praporu Vojáci vzdávají čest přinesenému bojovému praporu Vojáci vzdávají čest…
 • Současný velitel brigády plukovník gšt. Radek Černý vyjmenoval dosavadní úspěchy libereckých chemiků a podrtrhl fakt, že je patrná nadstandardní spolupráce s vedením města Současný velitel brigády plukovník gšt. Radek Černý vyjmenoval dosavadní úspěchy libereckých chemiků a podrtrhl fakt, že je patrná nadstandardní spolupráce s vedením města Současný velitel brigády…
 • Na slavnostním nástupu byly také praporečníci s historickými prapory brigády Na slavnostním nástupu byly také praporečníci s historickými prapory brigády Na slavnostním nástupu byly také…
 • Generál Žižka spolu s Přemyslem Sobotkou předali pamětní odznaky bývalým velitelům - ocenění přebírá plukovník gšt. Miroslav Knopp Generál Žižka spolu s Přemyslem Sobotkou předali pamětní odznaky bývalým velitelům - ocenění přebírá plukovník gšt. Miroslav Knopp Generál Žižka spolu s Přemyslem…
 • "Liberečák" Přemysl Sobotka při projevu nešetřil slovy chvály na zdejší chemiky, jejichž věhlas je celosvětový "Liberečák" Přemysl Sobotka při projevu nešetřil slovy chvály na zdejší chemiky, jejichž věhlas je celosvětový "Liberečák" Přemysl Sobotka při…
 • Generálmajor Miroslav Žižka poděkoval vojenským chemikům za skvělou reprezentaci nejen AČR, ale také celé České republiky Generálmajor Miroslav Žižka poděkoval vojenským chemikům za skvělou reprezentaci nejen AČR, ale také celé České republiky Generálmajor Miroslav Žižka…
 • Vojáci 31. brigády na náměstí dr. Edvarda Beneše v Liberci 21. září 2012 Vojáci 31. brigády na náměstí dr. Edvarda Beneše v Liberci 21. září 2012 Vojáci 31. brigády na náměstí…
 • Hosté slavnostního nástupu libereckých vojenských chemiků před vchodem do radnice Hosté slavnostního nástupu libereckých vojenských chemiků před vchodem do radnice Hosté slavnostního nástupu…