Armáda » Kariéra » Vojenská přísaha » Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České republiky platná od 1. července 2016

Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České republiky platná od 1. července 2016

Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil ČR platná od 1. července 2016


Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

Tak přísahám!


1. července 2016


2018