Zimní přežití Krkonoše 2018 prověřilo vojáky i vojákyně Aktivní zálohy KVV Ostrava

Autor: prap. Martin Ogořalek

Zimní přežití, přesuny ve ztížení klimatických podmínkách a přenocování v terénu. To vše zahrnovala speciální tělesná příprava Krkonoše 2018, které se od 5. do 8. února zúčastnilo 28 záložníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava.

Krkonoše 2018

Pro většinu vojáků znamenal tento výcvik premiéru. Během čtyř dnů získali nejen teoretické znalosti z oblasti zásad přežití v horách, lavinového nebezpečí, ale také si na vlastní kůži vyzkoušeli přenocování v záhrabech. Naučili se základní druhy uzlů, zdokonalili se v poskytnutí první pomoci a nacvičili si i správnou reakci při pádu laviny v horách. Řada vojáků tyto zkušenosti využije i v běžném životě.

,,Prověření nových vojáků bylo na místě. Spousta z nich si sáhla na dno svých fyzických možností, když během cvičení zjistili náročnost služby u Aktivní zálohy KVV Ostrava. Kladně hodnotím také začlenění dvou vojákyň, které byly rovnocennými členy jednotlivých družstev,“ zhodnotil výcvik velitel družstva četař Pavel Pospíchal, který při kopání záhrabu využil mnoho zkušeností z civilního zaměstnání. Pracuje totiž jako horník velkokapacitního porubu.

Lavinový set, sněžnice

Součástí vybavení vojáků, kteří absolvovali zimní přežití, byl nejen lavinový set (lopatka, vyhledávač, sonda, lavinový batoh), ale také sněžnice, které usnadnily průchod terénem. Záložníci totiž museli překonávat i místa, kde byly dva metry sněhu.

Při plnění jednoho z úkolů museli vojáci improvizovaně slanit ke zraněnému, po té mu poskytnout první pomoc a současně ho vyprostit na nosítkách UT 2000 pomocí lana a jednoduché dopomoci. Na to vše byli ostravští záložníci připraveni díky zkušenostem přáslavických instruktorů.

Střežení a obrana strategických objektů

,,Všechny činnosti, které vojáci aktivní zálohy plnili během cvičení Krkonoše 2018, je připravily na střežení a obranu strategických objektů i v obtížných klimatických podmínkách. Krkonoše jsou proto naprosto ideálním místem,“ konstatoval ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.

Zimní přežití absolvují ostravští záložníci jednou ročně, zpravidla v únoru. Střídá se pouze prostředí – Krkonoše a Jeseníky. Do konce dubna vojáky aktivní zálohy čeká ještě příprava velitelského sboru v Centru simulačních technologií ve Vyškově, příprava řidičů ve Vyškově a samozřejmě nebudou chybět ani na největším cvičení Hradba 2018.