Ženisté se na trenažérech v Brně opět potýkali s bojovými úkoly

Autor: kpt. Štenclová, a trenažér CSTT Brno

Ve dnech 25. až 29. března se v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně uskutečnilo cvičení 153. ženijního praporu z Olomouce a velitelství 15. ženijní brigády, kterého se zúčastnilo 85 vojáků. Výcvik řídil velitel brigády plukovník Robert Bielený a zaměřen byl na procvičení činnosti ženijního praporu při přípravě prostoru k obraně při podpoře a vedení manévrové obrany brigádního úkolového uskupení (BÚU).

Cvičící plnili obdobné úkoly, jako tomu bylo před nedávnem s rakovnickým ženijním praporem, tedy úkoly ženijní podpory BÚU, to znamená vybudování ochranných staveb a okopů, vybudování a údržbu cest pro pohyb vlastních vojsk, přípravu zátarasů a průzkum ženijních opatření nepřítele.

I tentokrát byly pomocí trenažérů simulovány incidenty, které ztěžovaly činnost jednotky a vyžadovaly okamžitou reakci a rozhodnutí velitele, jak situaci vyřešit. Část jednotky například zřizovala zátarasy, když pozorovatelé spatřili podezřelý letoun a navíc se v prostoru objevilo vozidlo s několika utečenci. Současně velitel obdržel žádost o vyslání ženisty k provedení průzkumu vodní překážky. „Stále přitom musím mít záložní jednotku, která je v pohotovosti,“ objasnil podplukovník Martin Štencl, velitel 153. ženijního praporu, veliteli brigády jedno ze svých rozhodnutí. O tom, že bylo správné, se mohl za chvíli přesvědčit, protože došlo k nepřátelské dělostřelecké palbě a ženisté měli vojáky virtuálně zraněné i padlé. Velitel musel řešit posílení jednotky. Cvičení se tak týká nejen velitelů. Logisté musí ihned řešit, kam a jak zraněné vojáky přesunout. Spojaři musí po celou dobu zabezpečovat spojení mezi jednotlivými jednotkami a veliteli. „Můžeme si vyzkoušet, jestli jsme schopni zabezpečit veškeré úkoly s radiostanicemi, které máme k dispozici,“ vysvětlil spojovací náčelník praporu nadporučík Radim Schmidt. „Pokud dojde k mimořádným úkolům a velkým ztrátám, musíme vyžádat pomoc nadřízeného velitelství.“

Cílem bylo prověřit schopnosti velitelů v hodnocení situace, přijímání rozhodnutí a jejich správné reakce na informace v průběhu bojové činnosti. Vzhledem k obdobné rozehře scénářů pro 152. a 153. ženijní prapory bylo možné i porovnávat plnění úkolů a rozhodovací činnost jednotlivých velitelů a jejich štábů.


Více informací ke cvičení ženistů a záchranářů v CSTT Brno se dočtete v květnovém čísle A-reportu.