Zásobovací prapor prošel v Boleticích komplexním polním výcvikem

Autor: kpt. Ing. Lucie MASAŘÍKOVÁ

Pro více než 300 logistiků vyčleněných především ze 141. zásobovacího praporu skončilo v sobotu 27. května s komplexním polním výcvikem ve výcvikovém prostoru Boletice. Vojáci měli k dispozici 136 kusů techniky. Cvičení, které řídil podplukovník Martin Stojánek, se orientovalo zejména na fungování všech jednotek v poli.

Prapor bojového zabezpečení se připravuje ke společnému cvičení v rámci 4. brigádního úkolového uskupení

>Pro zajištění stravy postavili vojáci dvě kontejnerové soupravy Varna A a B a následně ještě další kontejnery určené především pro skladování potravin tak, aby hospodářské družstvo bylo co nejblíže cvičícím a aby vyzkoušelo, že vše funguje tak, jak má. Dále bylo potřeba zajistit místo velení v poli, rádiové propojení se všemi cvičícími celky, místo pro zásobování techniky pohonnými hmotami a mazivy či zajištění shromaždiště poškozené techniky.

Komplexní polní výcvik praporu bojového zabezpečení 4. brigádního úkolového uskupení byl zaměřený hlavně na logistické zabezpečení a konal se ve dne i v noci. Každému výjezdu předcházel průzkum terénu, plánování trasy tak, aby byly dodrženy všechny normy, dále musel být zajištěný konvoj, jehož úkolem bylo zpravidla vybudovat zásobovací místo či jen překladiště.

Používali přístroj nočního vidění Klára

Při nočních jízdách pak osádky vozidel disponovaly přístroji nočního vidění Klára, které umožnily pohyb vozidel bez osvětlení a tím eliminovaly možného prozrazení. „Většinu přesunů jsme narušili vybraným incidentem, například dopravní nehodou nebo nástražným výbušným zařízením. Hodnotili jsme nejen rozhodovací proces velitele na danou situaci, ale také činnost zdravotníků, kterým jsme vždy popsali symptomy úrazu. Sledovali jsme i reakci čet ochran, které jsou k jednotkám přičleněny,“ podotkl člen hodnotícího týmu poručík Pavel Pojman.

„Snažíme se nalézt možné nedostatky a vytěžit z nich maximum pro úpravu standardních operačních postupů,“ dodal náčelník štábu praporu bojového zabezpečení major Radim Pejčoch. Cvičení v rámci 4. brigádního úkolového uskupení se bude konat letos v srpnu, certifikace je na plánovaná na druhou polovinu příštího roku.

Prapor bojového zabezpečení poskytuje svým jednotkám logistické podpory 1. úrovně a v rámci úkolového uskupení pak logistickou podporu 2. úrovně.