Zásobovací prapor poprvé na cvičení jistily čety ochran

Autor: kpt. Lucie MASAŘÍKOVÁ

Ve dnech 12. až 18. února se více než dvě stovky vojáků 141. zásobovacího praporu, z nichž téměř čtvrtinu tvořili příslušníci nově vzniklých čet ochran, zúčastnilo komplexního polního výcviku ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.

Nácvik bojových drilů

Nácvik bojových drilů

 „Vyvedení bylo zaměřené především na výcvik jednotlivce a zapracování nováčků a rekrutů do jednotek. Náplň byla ryze vševojsková - střelby, bojové drily, topografická a řidičská příprava a tak dále. V druhém čtvrtletí nás čeká navazující logistické cvičení pod námětem v rámci praporu logistiky, kterého se zúčastní všechny jednotky praporu včetně štábu,“ uvedl velitel 141. zásobovacího praporu podplukovník Martin Stojánek.

Mimo absolvování nočních a denních střeleb z pistole a útočné pušky CZ805 Bren se výcvik zaměřil i na takzvané bojové drily, což jsou sekvence činností, které člověk vykonává automaticky s minimálním velením. Tentokrát byly orientované na přesuny v předbojových sestavách s reakcí na kontakt, následný přechod do bojové sestavy a závěrečnou reakci v závislosti na síle nepřítele, a to buď ústupovým manévrem či útokem.

Nové čety zajišťují ochranu zásobovacích konvojů

Zajímavostí cvičení byla účast v minulém roce založených čet ochran, které jsou od července součástí každé zásobovací roty. Tyto čety jsou jednotky bojové podpory, jejichž primárním úkolem je ochrana zásobovacích konvojů a výdejních míst logistického zabezpečení.

„Důvodem jejich vzniku bylo především osamostatnění jednotlivých zásobovacích rot. Při přesunech či budování zásobovacích míst, kdy je potřeba zajistit ochranu, tak nebudeme závislí na jiných jednotkách mimo naši organizační strukturu,“ odůvodnil vznik čet velitel praporu Stojánek.

Jejich týdenní výcvik byl obohacený o speciální noční přesun pod taktickým námětem zakončený vybudováním pozorovacího stanoviště s vlastním zajištěním. „Cílem je získat informace o činnosti nepřítele, a to v naprostém utajení. Každý cvičící je samozřejmě na daný úkol vybaven přístroji nočního vidění,“ přiblížil důstojník skupiny bojové přípravy poručík Pavel Pojman, který dodal: „Pro kluky to není nic nového. Podobných nočních pochodů absolvovali již několik.“

Tyto nově vzniklé jednotky čerpají nejen z předpisů určených mechanizovaným jednotkám, ale především ze zkušeností příslušníků, kteří dříve sloužili u 4. brigády rychlého nasazení či 7. mechanizované brigády.