Zářijové cvičení Ample Strike 2018 je naplánované. Potvrdila to závěrečná koordinační konference v Náměšti

Autor: Tiskové středisko AMSE18

Sedmdesát vojáků, mezi nimiž byli i zástupci zahraničních armád, se v úterý 10. července zúčastnilo závěrečné plánovací konference ke cvičení Ample Strike 2018 na 22. základně vrtulníkového letectva Náměšť, Vícenice nad Oslavou. Tento den pro všechny znamenal předěl mezi plánovací a přípravnou fází největšího cvičení Vzdušných sil Armády České republiky s mezinárodní účastí.

Shromáždění se kromě řídícího štábu zúčastnili také zástupci 13 aliančních a partnerských zemí. Během konference byl pečlivě diskutován plán letecké i pozemní části cvičení, podmínky logistického zabezpečení a další nezbytné záležitosti k zajištění hladkého průběhu cvičení.

„Plánování vojenského cvičení takového rozsahu a s mezinárodní účastí je nesmírně náročné a je potřeba si ujasnit všechny kroky ještě před tím, než začne samotná přípravná fáze. Do cvičení budou zapojeny téměř všechny složky Armády České republiky. Musíme zajistit například zdravotní zabezpečení, výcvikovou munici, techniku jako cíle, vyčlenit prostředky na přepravu osob a materiálu či zabezpečit přípravu stravy. Je potřeba také vybudovat dočasná pracoviště pro technický personál zahraničních příslušníků na letišti Náměšť nad Oslavou a podobně. Přestože každá ze zúčastněných zemí si hradí veškeré náklady spojené se cvičením sama, naší snahou je zabezpečit co nejkvalitnější podporu a servis v průběhu cvičení,“ uvedl řídící cvičení Ample Strike plukovník Zdeněk Gabriel.

Mezinárodní taktické cvičení Ample Strike 2018 se koná na základě usnesení vlády ČR číslo 866 ze dne 6. prosince 2017 a uskuteční se ve dnech od 3. do 14. září 2018 na území České republiky. Zúčastní se ho 18 zahraničních armád aliančních a partnerských zemí. Cvičení, jehož cílem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek, se budou účastnit i příslušníci jednotek aktivní zálohy Vzdušných sil Armády ČR.

Hlavními místy cvičení budou 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a vojenské výcvikové prostory Boletice a Libavá. Vojáci budou využívat také 21. základnu taktického letectva Čáslav, Správu letiště Pardubice a 15. ženijní pluk v Bechyni.

Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.lznamest.army.cz a na facebooku.