Záložníci uctili svého patrona štábního kapitána Morávka

Autor: nadpraporčík Martin Kreibich, sekce plánování schopností MO

V pondělí 10. září v sále kolínské radnice ocenil ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák vybrané příslušníky aktivní zálohy a vojáky z povolání čestnými odznaky, pamětními medailemi a stužkami štábního kapitána Václava Morávka. Slavnostní akt se uskutečnil v rodišti tohoto patrona aktivní zálohy při příležitosti jeho 114. výročí narození.

Vojáci byli oceněni za výjimečné výsledky při plnění úkolů a za podíl na rozvoji a činnosti aktivní zálohy. Za přínos v rozvoji aktivní zálohy převzali Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně poručík Martin Matěj (pěší rota Krajského vojenského velitelství Plzeň) a nadrotmistr Pavel Jurkovič (pěší rota Krajského vojenského velitelství Liberec).

V aktivní záloze je 2705 příslušníků

„Je tradicí, že právě zde v Kolíně při vzpomínce narození rodáka štábního kapitána Václava Morávka, kterého jste si vy, příslušníci aktivní zálohy zvolili za svého patrona, se udělují čestné odznaky nesoucí jeho jméno,“ připomněl ve svém projevu brigádní generál František Ridzák a dodal, že ocenění je poděkování za odpovědné plnění úkolů, čestné jednání a odvahu bránit naši zem. Dále zdůraznil, že maximální úsilí je dnes věnováno zkvalitnění přípravy a výcviku i zlepšení ostatních podmínek služby vojáků v aktivní záloze. O tom, že se armádě v této oblasti dlouhodobě daří, svědčí také zájem občanů o službu v aktivní záloze. V jejich řadách je nyní zařazeno již 2705 příslušníků, z toho 225 žen.

Pietní akt u lošanského památníku

Po slavnostním ceremoniálu se sešli záložníci a hosté na pietním aktu u pamětní desky na budově Obchodní akademie v Kolíně, aby si připomněli 114. výročí narození štábního kapitána Václava Morávka in memoriam brigádního generála, který je stále velkým vzorem pro všechny příslušníky aktivní zálohy.

Poté následoval akt položení kytic a věnců u lošanského památníku, kde všichni přítomní zavzpomínali na Morávkova spolubojovníka protinacistického odboje Tři králové podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, který se narodil před 122 lety. Obě vzpomínkové akce zorganizovala Společnost Václava Morávka.