Záleží mi na každém schopném vojákovi

Autor: Olga Haladová

„Společně s ministrem budeme hledat taková řešení, která by v návaznosti na ekonomická rozhodnutí vlády byla nejméně bolestná,“ říká náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek.

Na návštěvě společných sil v červenci vyzval ministr obrany Alexandr Vondra vojáky – tudíž i vás, aby mu napsali, co je trápí. Už jste tak učinil?

Zatím ne. Nebylo potřeba. S panem ministrem jsem v každodenním kontaktu, a tak spolu neustále probíráme pracovní záležitosti. Kromě toho se osobně známe už dlouhou dobu a oběma nám jde o společnou věc – o dobro armády.

Ministr tehdy vojáky vyzval, aby mu napsali, co považují za klíčový problém a jakou vidí cestu k nápravě. Co vy považujete za zásadní věc – pokud bychom se měli držet výzvy ministra k vojákům?

Klíčovým tématem, které v současné době hýbe armádou, je finanční ohodnocení vojáků z povolání, o němž právě jedná vláda. Nicméně to nejsou jen peníze, o které v tomto případě jde. Jako náčelník Generálního štábu rozumím tomu, že se šetřit musí. Úspory se dotknou celé státní správy. Zároveň chápu potřeby vojáků vědět, co je v nejbližší době v armádě čeká, protože právě toto má zásadní dopad i na jejich osobní život. Chtěl bych ale zdůraznit, že mi na každém schopném vojákovi záleží a společně s ministrem budeme hledat taková řešení, která by v návaznosti na ekonomická rozhodnutí vlády byla pro ně nejméně bolestná. A nebude to snadné. Zároveň připomínám, že resort již vloni přišel o poměrně významnou částku z rozpočtu a bylo zrušeno 4 a půl tisíce systemizovaných míst.

Často se hovoří o skeptickém přístupu české společnosti k ozbrojeným složkám a armádě obzvlášť. Čím si to vysvětlujete?

Jsem přesvědčen, že obraz armády, a potvrzují to také výzkumy veřejného mínění, je dlouhodobě pozitivní. Velký vliv na to určitě má nasazení vojáků například během povodní. To je ten na první pohled viditelný efekt. Horší je to s podporou veřejnosti v oblasti zahraničních misí. Je zkrátka nutné, abychom si všichni uvědomili, že členství v Severoatlantické alianci nám přináší jednak výhody, ale zároveň také povinnosti. Jednoduše řečeno - nelze jen brát. Musíme i dávat. Něčím přispívat k obranným aspektům Aliance. Na druhé straně nepopírám, že se vyskytlo několik případů, které armádu na veřejnosti poškozují. Ale rád bych zdůraznil, že se nikdy nejednalo o selhání systému, ale několika jednotlivců.

V armádě dlouhodobě chybí kariérní řád. Jak to ovlivňuje chod armády?

Nepochybně hodně! Kariérní řád je pro práci vojáků nesmírně důležitý. Několik pokusů o jeho vytvoření tady v minulosti bylo, ale bohužel zůstalo jen u pokusů, které nebyly dotaženy do konce. Jsem rád, že Alexandr Vondra zdůraznil jako jednu ze svých priorit ve velmi krátkém termínu tento materiál zhotovit. Chtěl bych v této souvislosti potvrdit slova náměstka ministra obrany Michaela Hrbaty, s nímž na přípravě materiálu intenzivně spolupracujeme, že každý z vojáků, který na sobě bude ochoten pracovat, půjde nahoru, a s těmi ostatními se budeme muset rozloučit.

V nejbližších dnech začne příprava takzvané Bílé knihy. Co by v tomto materiálu podle vás nemělo chybět a jakým směrem by se měla armáda ubírat?

Bílá kniha je zásadním „strategickým“ dokumentem, který bude ve střednědobém i dlouhodobém horizontu řešit souhrnný program zajištění funkcí a rozvoje resortu obrany, zejména armády. Na základě analýz zdůvodní, a bude definovat, koncepci role českých ozbrojených sil a zásady a směry rozvoje jejích schopností. Vše by mělo být provázáno jak s plánovanými cíli, tak se zdroji. Mimo jiné bude Bílá kniha udávat směr, na jehož základě bude restrukturalizován a racionalizován systém velení a řízení AČR, včetně Generálního štábu a civilní části Ministerstva obrany.

I v resortu obrany se bude šetřit. Nebojíte se, že například kvůli navrhovanému zdanění příspěvku na bydlení začnou odcházet nejen mladí vojáci, tedy ti, na nichž armáda fakticky stojí, ale i lidé na vrcholu se spoustou zkušeností?

Nechci zastírat, že určité obavy z odchodu lidí mám. Zejména těch vojáků z povolání, kteří mají odslouženo 15 a více let, kteří jsou zkušení, na vrcholu profesních sil a své znalosti a zkušenosti by mohli předávat mladším kolegům. Jsem rád, že ministr obrany navrhuje zdanit příspěvek na bydlení až od ledna 2012. Jsem přesvědčen, že nakonec společně dojdeme k těm nejméně bolestivým kompromisům.

Počet lidí v armádě se neustále snižuje. A výdaje na obranu také. Kam až může podle vás vést razantní snižování rozpočtu na obranu?

Rozpočet resortu vychází nejen z politicko-vojenských cílů a úkolů, ale i z ekonomických možností České republiky. Jednoduše řečeno, jde o to, jaké úkoly politici před armádu postaví. Podle toho pak musí vyčlenit odpovídající finanční prostředky. Nelze snižovat donekonečna rozpočet a počty vojáků a přitom plnit stále stejné úkoly. Následně by pak muselo dojít k redukci politicko-vojenských ambicí.

Jaká je vlastně úloha armády – může si naše republika dovolit mít vševojskovou armádu?

Armáda je primárně určena k obraně České republiky. Co se týče vlastní podoby, je jednoznačné, že vševojskovou armádu v plném slova smyslu si dovolit nemůžeme. Nicméně, její vševojskový charakter chceme zachovat s expedičními schopnostmi – to znamená, že budeme moci vysílat kontingenty do zahraničních operací v rámci Aliance nebo Evropské unie. A ještě k obraně vzdušného prostoru - jsem zastáncem toho zachovat i po roce 2014 nadzvukové letectvo, abychom si svůj vzdušný prostor byli schopni bránit sami vlastními prostředky.

Zatím jsme mluvili o lidech. Jak se postupné snižování rozpočtu projevilo na vybavenosti armády?

V oblasti modernizace zbraní a zbraňových systémů ušla armády za poslední tři roky, i přes snižující se finanční rámec, velký kus cesty. Vojáci už začali i v Kosovu používat kolové obrněné transportéry Pandur II, v Afghánistánu máme lehká obrněná vozidla Iveco a Dingo nebo vozidla Land Rover Defender 130 Kajman. Myslím, že pro pozemní vojsko to byl velký posun dopředu. I u letectva se nám podařilo obměnit zastaralou techniku – máme dva letouny Airbus, modernizovali jsme vrtulníky Mi-171Š, které jsou na světové úrovni a dnes slouží v zahraniční operaci v Afghánistánu. Od ledna letošního roku vlastníme i transportní letoun CASA. Pokročili jsme rovněž v projektu voják 21. století nejen co se týče zbraní, ale i komunikačních a informačních systémů a hlavně ve vlastní bezpečnosti vojáků.

Vojáky v posledních měsících trápí také přechod na novou hodnostní strukturu. Média dokonce hovoří o hromadné degradaci a vojáci se obávají, že i v téhle souvislosti přijdou o peníze.

Jsem si vědom, že změna se dotkne téměř poloviny stavu armády, ale nechci, aby to vojáci brali jako křivdu. Rozhodně to není žádná degradace. Vždyť v rámci NATO jsme byli doslova anomálií. Narovnává se stav, který vznikl v roce 1999, kdy novými brannými zákony pro vojáky základní služby byly stanoveny hodnosti vojín až četař a pro vojáky z povolání rotný a výš. Tento stav pak vyvrcholil v roce 2004 přechodem na profesionální armádu. Změna je nutná, armáda bez poddůstojníků není možná. Nikdo nepřijde tímto přechodem o peníze a hodnosti se nebudou snižovat plošně, ale podle systemizace dle nařízení vlády ze dne 14. června 2010 o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti. Věřím, že  tato změna se nijak nedotkne kvality našich vojáků, tedy jak jednotlivců, tak i jednotek. V praxi jsem se přesvědčil o tom, že zmiňovaná kvalita armády je vysoká a vojáci plní svěřené úkoly profesionálně. Velmi si jejich práce vážím. Znovu chci zdůraznit, že mi záleží na každém schopném vojákovi a je jedno jestli je poddůstojník, praporčík či důstojník. Jestli je na základních nebo vyšších štábních funkcích.

Jsem na svou armádu a své vojáky hrdý! A děkuji jim, že v současné době plní své úkoly bezezbytku.