Základy první pomoci by měl znát každý občan, nejen profesionální voják

Autor: kpt. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha

Minulý týden proběhla několika českými médii zpráva o tom, že příslušníci Čestné stráže AČR úspěšně zachránili život mladému hokejistovi. Během zápasu mezi Kralupami nad Vltavou a Božeticemi poskytli svobodníci Robin Student a Jan Háva první pomoc krvácejícímu soupeři, a tak prokázali, že disponují dobrými znalostmi a dovednostmi o poskytnutí první pomoci.

Základy první pomoci by měl znát každý občan, nejen profesionální voják

Velitel Posádkového velitelství Praha plukovník Milan Virt oběma zachráncům hned následující den po zápase poděkoval. Ve čtvrtek 26. října při vyhlášení Nejlepšího sportovce, trenéra a kolektivu ASC Dukla za rok 2017 v Domě armády Praha oba převezmou cenu Českého klubu fair play a Plaketu za záchranu lidského života. Dalšího ocenění se jim dostane v pátek 3. listopadu během slavnostního nástupu Čestné stráže u příležitosti 99. výročí založení československého státu.

Hokejová srážka, jichž bývá během zápasů řada, ohrozila život Libora Votruby z hokejového celku Božetic. Protihráč mu nechtěně zavadil bruslí o krk a Votruba začal krvácet. Sekundu poté mu svobodník Robin Student vložil prsty do rány a svobodník Jan Háva přiložil na krk obvaz. Tímto způsobem pak do příjezdu sanitky zastabilizovali hokejistův život.

„Víme, jak postupovat při takových případech. Jak jsem přijel a viděl jsem Robina, že má prst v krku hráče, který bezvládně ležel u branky, tak jsem ihned zaklekl k němu a pomohl,“ popsal svobodník Jan Háva. Obecně se lidé bojí poskytnout první pomoc ze strachu, že zraněnému ublíží, či mají psychické zábrany se zraněnými jakkoliv manipulovat.

K velké osvětě v oblasti poskytnutí první pomoci přispívá nejen celoarmádní program POKOS, ale také samotní vojáci Čestné stráže AČR, kteří při prezentacích své činnosti na základních a středních školách učí děti základům první pomoci.

„Taková setkání jsou zajímavá a přínosná nejen pro děti, které se najednou setkávají s opravdovými vojáky v uniformách, a rozšiřují si tak představu o službě vojáků v armádě, ale jsou také příležitostí pro vojáky, kteří tak mohou svou službu reflektovat skrze prezentaci někomu, kdo je zvídavý a bezprostřední. V tomto případě navíc oba vojáci prokázali, že hrdinou se můžete stát i během hokejového utkání,“ dodal plukovník Milan Virt, velitel posádky Praha.


  • Není to poprvé, kdy vojáci zachraňovali lidský život. Za všechny uvádíme několik příkladů. Minulý rok v březnu ocenil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář (tehdy ještě generálporučík) za záchranu lidského života dva příslušníky Střediska obsluh výcvikových zařízení Vojenského újezdu Hradiště. Poručík Richard Ertl a nadrotmistr Jan Havelka se stali svědky dopravní nehody tří vozidel na dálnici D1. Bez váhání dokázali poskytnout první pomoc těžce zraněné osobě a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Více zde.
  • V říjnu 2015 poručík Petr Michek, příslušník 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, se stal svědkem dopravní nehody, při které byla těžce zraněna mladá žena. Svým pohotovým jednáním přispěl k záchraně jejího života.
  • Rotmistr Martin Neuer, vojenský policista, poskytl v květnu 2014 ve Žďáru nad Sázavou první pomoc muži se srdeční zástavou. Ačkoliv on sám na událost po několika měsících téměř zapomněl, zachráněný muž ho vyhledal prostřednictvím Policie ČR a osobně mu poděkoval.